Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/CT-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Trong những tháng đầu năm 2013, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo các Nghị quyết số 01/NQ-CP , số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu, nhất là trong kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, sức mua giảm, tiêu thụ chậm; doanh nghiệp khó tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng; tiến độ thu ngân sách nhà nước những tháng đầu năm đạt thấp, chậm hơn so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhu cầu về nguồn lực để đáp ứng các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp thiết về quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh,... đặt ra ngày càng nhiều và cấp thiết.

Để phấn đấu đạt mức cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 theo dự toán đã được Quốc hội phê chuẩn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi chung là các Bộ, cơ quan), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục bám sát các nội dung Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết 01/NQ-CP , 02/NQ-CP của Chính phủ, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nêu, trong đó tập trung thực hiện có kết quả những nội dung chủ yếu sau:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu ngân sách nhà nước.

a) Các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết hàng tồn kho, xử lý hiệu quả nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm 2013, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 6 năm 2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước trước ngày 30 tháng 6 năm 2013; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các phương án đã được phê duyệt.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng hợp lý. Tiếp tục giảm lãi suất cho vay; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức 12% cả năm 2013, trong đó tập trung vốn vay cho các lĩnh vực ưu tiên. Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.

c) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh triển khai các giải pháp giải quyết hàng tồn kho; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; hỗ trợ đưa hàng hóa về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là xuất khẩu dịch vụ và xuất khẩu tại chỗ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, điều chỉnh chính sách quản lý các mặt hàng nhập khẩu phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh; thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phù hợp với cam kết quốc tế; xây dựng Đề án đổi mới hệ thống phân phối, kinh doanh và giá khí theo cơ chế thị trường trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương:

- Thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và khoản thu ngân sách nhà nước cho một số đối tượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách thu theo hướng vừa khuyến khích đầu tư, sản xuất - kinh doanh trong nước và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa động viên hợp lý nguồn thu. Tiếp tục rà soát điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu; phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng tăng cường quản lý chặt chẽ một số mặt hàng khoáng sản xuất khẩu. Thực hiện điều chỉnh, thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu kịp thời theo diễn biến thị trường thế giới và trong nước. Rà soát, điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu phù hợp với cam kết hội nhập quốc tế đối với một số mặt hàng trong nước sản xuất được.

- Rà soát, điều chỉnh một số khoản phí, lệ phí để lại cho đơn vị theo hướng đảm bảo nguồn kinh phí để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả, tránh tồn kinh phí lớn tại đơn vị.

- Tiếp tục điều hành giá xăng dầu, điện, than bán cho sản xuất điện theo cơ chế thị trường với lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nguồn thu ngân sách nhà nước; công khai thông tin về giá và Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế

Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao:

a) Rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng tăng thu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kết hợp với thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về giá. Kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác.

b) Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, công khai, minh bạch.

c) Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng, chống gian lận thương mại, chống buôn lậu, chống chuyển giá.

3. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả

Các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và dự phòng ngân sách địa phương đối với: số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 chưa triển khai thực hiện và các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng sai quy định.

b) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Trong đó:

- Hạn chế việc kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 sang năm 2014.

- Hạn chế tối đa việc ứng trước vốn đầu tư cho các dự án (kể cả vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ). Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất nguyên tắc, tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng danh mục các dự án được phép ứng trước kế hoạch vốn năm 2014 (bao gồm cả vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ) theo hướng:

+ Đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ: chỉ những dự án thực sự cần thiết, cấp bách, đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2013 được giao nhưng cần vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm đưa vào sử dụng mới được ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ còn lại thuộc kế hoạch đã phân bổ giai đoạn 2014-2015.

+ Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: rà soát kỹ, lựa chọn những dự án thật sự cần thiết, cấp bách, đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2013 được giao; đã xác định rõ mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương trên cơ sở bảo đảm cân đối được nguồn vốn hoàn trả và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thực hiện thu hồi các khoản ứng trước vốn Ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ theo đúng các quyết định đã giao kế hoạch năm 2013 (trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo khác).

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

c) Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên:

- Thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm (không bao gồm các khoản: chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ; tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm và tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm đang giữ lại ở các cấp ngân sách).

Cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước,...

Trên cơ sở đó, xác định cụ thể số tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của những tháng cuối năm, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2013; Bộ Tài chính thực hiện giữ lại số tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên tại hệ thống Kho bạc Nhà nước; đến quý IV năm 2013, căn cứ tình hình thu chi ngân sách nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng số tiết kiệm này.

- Khắc phục tình trạng chồng chéo, lãng phí, không hiệu quả trong việc triển khai và bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ; không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa xác định được nguồn đảm bảo.

- Đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và an sinh xã hội.

4. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, giữ bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi Quốc hội quyết định

Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo:

a) Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân sách; tập trung điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán của từng cấp để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, như: phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh...; nguồn dự phòng ngân sách còn lại để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách nhà nước giảm lớn.

b) Trong quá trình điều hành chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách nhà nước; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp, điều hành đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước.

b) Phấn đấu quyết liệt để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, trường hợp giảm thu so với dự toán, phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp, đồng thời thực hiện rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng.

Trường hợp giảm thu tiền sử dụng đất so với dự toán thì thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị này khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới và các đơn vị trực thuộc để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách các cấp năm 2013.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình và định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này tại phiên họp thường kỳ Chính phủ hàng tháng./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No. 09/CT-TTg

Hanoi, May 24, 2013

 

DIRECTIVE

ON STRENGTHENING THE DIRECTION AND MANAGEMENT IN IMPLEMENTING STATE BUDGET - FINANCIAL TASKS IN 2013

In beginning months of 2013, Ministries, sectors and localities on initiative, positively have implemented drastic solutions on stabilizing macro-economy, removing difficulties for production and business, assisting market, resolving bad debts according to Goverment's Resolutions No. 01/NQ-CP, No. 02/NQ-CP dated January 07, 2013.  Thanks to the effort of whole political system, community of enterprises and people, the Vietnam's economy has attained the initial positive results,especially in control inflation and macroeconomic stability. However, production and business conditions still have many difficulties, the purchase power is reduced, consumption is slow; accessing to and absorbing credit capital of enterprises is not easy; progress of collecting for State budget in the beginning months of year reaches at low level, and is lower than the same period of previous year, while demands on resources meeting the urgent and important expenditure tasks related to National defense and security, social security, overcoming consequences of calamity, epidemics, etc arise increasingly more and urgently.

In order to strive for reaching the maximum level of revenue - expenditure task of the State budget in 2013 under estimate already ratified by National Assembly, the Prime Minister request Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Governmental agencies and other agencies at Central level (hereinafter referred to as Ministries and agencies), the Chairpersons of the People’s Committees of central-affiliated cities and provinces, under their assigned functions and tasks, to further follow up contents of Resolutions of National Assembly, Government's Resolutions 01/NQ-CP and 02/NQ-CP, on initiative and drastic manner in directing and managing, implement synchronously the mentioned solutions in which focus on effective implementation of the following key contents:

1. Carrying out the synchronous and effective implementaion of solutions removing difficulties for production and business, resolving bad debts, expanding the goods consumption market; striving to reach objective of economic growth and estimate of revenue for the State budget.

a. Ministries, agencies, localities under their assigned functions and tasks:

- To focus on removing difficulties for enterprises, solving inventory, effectively handling bad debts, expanding the goods consumption market.  To review, assess implementation during 6 beginning months of 2013 and propose solutions on directing and managing in 6 remaining months of 2013, send to the Ministry of Planning and Investment before June 10, 2013 for summing up and reporting to the Prime Minister.

- To finish submission for the competent authorities to approve the plan on restructuring corporations, general companies, state-owned enterprises before June 30, 2013; to organize timely and effective implementation of approved plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. The Ministry of Industry and Trade shall assume the prime responsibility for, and coordinate with Ministries, agencies, localities in stepping up implementation of solutions on solving inventory; expanding the goods consumption market; supporting for bringing goods to rural areas, remote and isolated regions; stepping up export, especially service export and export on the spot. Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance in reviewing, adjusting policies on management of import commodities in line with actual conditions, faciliate for attracting investment, production and business development; implementing measures to examine, control, supervise import goods, ensure to be proper with regulations, standards on food safety and hygiene, environmental protection and in conformity with international commitments; elaborating Scheme on renovation of distribution and business system as well as prices of gas according to the market mechanism and submitting to the Prime Minister before September 30, 2013.

d. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with Ministries, agencies and localities in:

- Timely implementing the exemption, reduction, extension of tax and State budget revenues payment applicable to some subjects such as enterprises, business households and individuals according to the Government’s Resolution No. 02/NQ-CP; ensure to be proper with subjects, publicized and transparent. 

- Further reviewing, completing the revenue policy mechanism toward encouragement of domestic investment, production and business and natural resource protection as well as calling rational revenue sources. Further reviewing and adjusting tax rates of export duty; cooperating with the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Construction to strengthen strict management in respect to some commodities of export minerals. Implementing timely adjustment to tax rates of import duty applicable to petroleum based on conditions of world and domestic markets.  Reviewing, revising to increase import duties in conformity with commitment on international integration for some commodities which have not yet been produced domestically.

- Reviewing, revising some charges, fees which units may keep in orientation of ensuring funding for units implementing the assigned tasks; strengthening effective management and use, avoiding large funding backlog at units.

- Further managing the prices of petroleum, electricity, coal for electric production under the market mechanism with a suitable roadmap, ensuring the harmonic benefits of consumers and enterprises and revenues of the State budget; publicize information on price and petrol price stabilization fund.

2. Strengthening management of revenue and prevention of revenue loss and handling of tax arrears

The Ministry of Finance, other Ministries, agencies, localities under their assigned functions and tasks:

a. Review, grasp the subjects, revenue source of budget in localities, strive to collect revenues in fields, sectors, localities with ability of increasing revenue so as to make up for parts reducing revenues due to implementation of policies on exemption, reduction, extension of paying taxes.   Strengthening tax inspection and examination in combination with inspection and examination on price law execution.  Controlling the tax declaration, tax finalization of enterprises, organizations, individuals, ensuring the proper, sufficient and timely collection of taxes, charges, fees and other revenues to the State budget. Fully and timely implementing the revenues according to conclusions, proposals of State Audit, Inspectorate agencies and other protecting-law agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Strictly coordinating between the collecting agencies, financial agencies and functional forces in managing collection, preventing the revenue loss and handling arrears, preventing commercial fraud, smuggling, price transfer.

3. Strengthening management of the State budget revenues, strictly ensuring, saving and effectiveness. 

Ministries, agencies, localities under their assigned functions and tasks:

a. To perform cutting the expenditures, recover to supplement redundancy to central budget and local budget redundancy for:  Investment capital and regular expenditure funding already assigned in the 2013 estimate of Ministries, Central and local agencies but have not yet been allocated or allocated not accordance with regulation till June 30, 2013; investment capital of the 2013 plan which was allocated for projects but not yet been implemented till June 30, 2013 and capital, funding which units use improperly with regulation.

b. To focus on accelerating construction and disbursement of development investment capital, especially investment capital sources from the State budget, the Goverment bond capital, fund of national objective programs, ODA fund. Of which:

- To restrain prolonging of implementation duration of investment funds from the State budget, Goverment's bonds as planned from 2013 to 2014.

- Maximally restrain the advance payment for projects (including capital from the State budget and Government bonds). The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance in unifying principles, norms, and on that basis, formulating list of projects permitted to be made advance payment under the 2014 capital plan (including capital from the State budget and Government bonds) in direction:

+ For projects using capital from Government bonds: Only projects that realy are necessary, urgent, have been disbursed all assigned capital as planned in 2013 but need capital for accelerating, finishing early and putting in use may be made advance payment of remaining capital of the Goverment bonds under the allocated plan during 2014-2015.

+ For projects financed by the State budget capital: Carefully reviewing, selecting projects that are realy necessary, urgent, have been disbursed all assigned capital as planned in 2013; have defined clearly the support level from central budget on the basis of ensuring balance of the refunding capital sources and in conformity with balance ability of the State budget.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Further step up handling of arrears in fundamental construction according to the Directive No. 27/CT-TTg, dated October 10, 2012 of the Prime Minister on key solutions overcoming arrears in fundamental construction in localities.

c. Reviewing, re-arranging tasks of regular expenditure:

- Saving more 10% of remaining regular expenditure estimate of last months of year (excluding amounts: Expenses for wage, wage-based allowances, expenses for people based on regimes; saving 10% of regular expenditure to create source for reforming wage under estimate at the begining time of year and saving 10% of regular expenditure increasing additionally keeping at budget levels).

Cutting down or postponing implementation of expenditure tasks that not realy necessary,  expenses for procurement of equipment, car; maximally restraining the organization of conferences, national seminars, ceremony for beginning works, Inaugurations, announcement of decisions; saving at least 20% of expenses for electricity, water, telephone, stationery, petroleum; saving at least 30% of budget estimates allocated for expenditure tasks related to festivals, receipt of guests, conferences, seminars, oversea and domestic trips for work, etc.  

On that basis, defining specifically the additionally-saved amounts of 10% of regular expenditure estimates of the last months of year, send to the Ministry of Finance for summing up and reporting to the Prime Minister in June 2013; the Ministry of Finance shall keep the additionally-saved amounts of 10% of regular expenditure estimates at system of State Treasuries; till quarter IV of 2013, based on revenue and expenditure of the State budget, report to the Prime Minister for consideration and making decision on use of this saving.

- Overcoming the overlapping, wastefulness, non-efficiency in carrying out and allocating funding for implementation of programs, projects, tasks; not supplementing the schemes, programs, not issuing new policies or raising norms, which increase expenditure of the State budget when fail to define the ensuring sources.

- Ensuring fund to implement issued regimes and policies and social security.

4. Conducting the initiative and positive budget management, ensuring the budget balance at levels, keeping overspending of the State budget within scope decided by National Assembly.

The Ministry of Finance, People’s Committees of central-affiliated cities and provinces shall focus on direction:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. In the course of managing, on initiative arranging, adjusting the expenditure tasks in line with capacity of the State budget revenues; strictly monitoring changes of budget funding backlog at levels, managing to ensure the solvency of the State budget.

b. Striving drastically to ensure balance of local budgets, in case of reducing revenues in comparison with estimates, on initiative, using financial resources of localities for offsetting, concurrently reviewing, re-arranging the expenditure tasks according to the priority order, cutting down or prolonging the implementation time of expenditure task not real neccessary , in which prioritize for payment of wage, amounts with wage-nature, regular expenses to ensure normal activities of agencies, units, expenses for social security, expenses for investment in fundamental construction of important works.

In case of reducing revenue from land levy in comparison with estimate, cutting down or prolonging progress of implementation of works, projects financed from this revenue source.

5. Implementation organization:

a. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Ministerial agencies and other agencies at Central level, the Presidents of People’s Committees of central-affiliated cities and provinces shall, based on their functions and tasks and provisions in this Directive, expeditiously give directions on  implementation and examine implementation at lower levels and affiliated units so as to strive to finish task of budget  revenue and expenditure of levels in 2013. 

b. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Planning and Investment and Ministries, agencies, localities in monitoring, urging, examining, assessing situation and periodically reporting result of implementation of this Directive at monthly  regular session of Government.

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguy
e
n Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-TTg tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước ngày 24/05/2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


40.068
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74