Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 27/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Xử lý triệt để nợ đọng xây dựng cơ bản

Thời gian qua, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản diễn ra khá phổ biến, nghiêm trọng dẫn đến công trình thi công dở dang, kém hiệu quả, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Từng địa phương phải kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản của từng cá nhân ở các cấp, phải tự cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Từ đó lập lại kỷ cương trong đầu tư xây dựng cơ bản, xử lý nợ đọng theo đúng quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg.


Trên đây là nội dung quan trọng trong Chỉ thị 27/CT-TTg được ban hành ngày 10/10/2012 và có hiệu lực ngay để khắc phục tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản tại địa phương.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 27/CT-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Thời gian qua, do nhiều nguyên nhân khác nhau tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương diễn ra khá phổ biến và ở mức độ khá nghiêm trọng, gây ra các hậu quả như: Công trình thi công dở dang, kéo dài, hiệu quả đầu tư kém; chủ đầu tư không có nguồn vốn để thanh toán cho giá trị khối lượng thực hiện; nhiều doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu nợ lương công nhân, chiếm dụng vốn của nhau, không ít doanh nghiệp giải thể và phá sản; góp phần làm cho nợ xấu của ngân hàng tăng lên,… Thực trạng trên đã và đang ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nhận thức đúng tác động bất lợi do nợ đọng xây dựng cơ bản gây ra, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương như sau:

1. Yêu cầu xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương:

a) Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản là một nội dung quan trọng của tái cơ cấu đầu tư công và lập lại kỷ cương trong đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời, là một trong các giải pháp để ổn định tài chính vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững.

b) Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

c) Từng địa phương phải kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong thời gian qua. Đồng thời, phải tự cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai ngay các giải pháp sau đây để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của khối lượng đã thực hiện tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011:

a) Rà soát, thống kê, phân loại nợ đọng, xác định cụ thể nguyên nhân của từng khoản nợ đọng (khách quan, chủ quan); trên cơ sở đó có kế hoạch và lộ trình xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản một cách công khai, công bằng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để.

b) Việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được tiến hành dần theo lộ trình từng năm và thứ tự ưu tiên hợp lý. Các địa phương xây dựng phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn của ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, bảo đảm đến hết năm 2015 phải hoàn thành việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

c) Từ năm 2013, phải ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách địa phương và coi đây là chỉ tiêu bắt buộc trong quy trình tổng hợp, bố trí và giao kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách địa phương; bảo đảm hàng năm trước ngày 20 tháng 5 phải xử lý được ít nhất 30% khối lượng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chỉ được bố trí vốn cho các dự án mới sau khi đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng theo kế hoạch. Những địa phương có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn thì không được bố trí vốn cho việc khởi công mới các dự án; đồng thời, phải thực hiện đình hoãn một số dự án để tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị này.

d) Các Bộ, địa phương phải chủ động đánh giá, xác định hiệu quả, mức độ hoàn thiện, khả năng khai thác của từng dự án, công trình để thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với những công trình đầu tư dở dang do nợ đọng xây dựng cơ bản:

- Đối với những công trình thật sự có hiệu quả, mức vốn hoàn thiện không lớn thì tập trung bố trí vốn đầu tư dứt điểm để đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

- Đối với những công trình có khả năng khai thác từng phần thì hoàn thiện đưa vào sử dụng từng hạng mục theo khả năng nguồn vốn cho phép; các hạng mục còn lại phải kiên quyết đình hoãn.

- Đối với những công trình dở dang khác, cần có giải pháp xử lý phù hợp (như chuyển đổi hình thức đầu tư) hoặc kiên quyết tạm dừng thực hiện.

đ) Định kỳ (06 tháng, hàng năm), các địa phương có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản về Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Để không phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản mới, từ năm 2013 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng.

b) Tuân thủ đúng các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; chủ động áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời để không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; xác định rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân gây ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ để khắc phục những tồn tại, bất cập dẫn đến phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị này.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng chủ động xử lý những phát sinh, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý; đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của các địa phương, định kỳ (06 tháng, hàng năm), báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.: 27/CT-TTg

Hanoi, October 10th 2012

 

DIRECTIVE

ON MAIN REMEDIES FOR UNSETTLED DEBTS DERIVED FROM INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT

Recently, due to different causes, the unsettled debts derived from infrastructural development in local areas is popular and serious, leading to the consequences as follows: the construction is unfinished, long-lasting and inefficient; the investors have no capital sources to pay for the construction; many construction enterprises and contractors cannot pay salary for their employees, appropriate capitals of each other, many enterprises is dissolved or bankrupt, leading to the increase of bad debt of the bank, etc.

Such reality has been affecting badly the financial security, public debt safety and sustainability of economic development.

The Prime Minister request Ministries, sectors and localities to be identify accurately the bad impact of unsettled debts derived from infrastructural development, focusing on the performance of a number of tasks, remedies for the unsettled debts derived from infrastructural development in local areas as follows:

1. Requirements for settling the debts in local areas:

a) The settlement of unsettled debts derived from infrastructural development is an important content in the restructuring of public investment and the reformulation of disciplines in investment in basic construction; it is also one of the measures for macroscopic financial stability, ensuring the sustainability of economic development.

b) The settlement of unsettled debts derived from infrastructural development shall comply with the regulations in the Directive No. 1792/CT-TTg dated October 15th 2011 by the Prime Minister on increase of management of investment from the state budget and the Government bonds.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. People’s Committees of provinces shall take expeditiously and immediately the following measures for settling the unsettled debts derived from infrastructural development of the completed amount that are calculated until December 12th 2011

a) Inspect, reckon up and classify the unsettled debts, determined exactly the causes of each unsettled debt (objective or subjective) as the basis for drawing up plans and schedule for settling completely the unsettled debts derived from infrastructural development publicly, fairly, seriously and thoroughly.

b) The settlement of unsettled debts derived from infrastructural development shall be carried out step by step according to the schedule and the appropriate order of priority. Local governments shall build up the project on settling debts derived from infrastructural development using the capital from the local budget and other lawful sources, ensuring that the debts derived from infrastructural development are settled before 2016.

c) From 2013, the settlement of debts derived from infrastructural development shall be prioritized in capital allocation from the local budget and shall be considered the compulsory criterion in the collection, allocation and assignment of the funding from the local budget; ensuring that before May 20th of every year, at least 30% of amount of the debts is settled.

The capital shall be allocated to new projects only when the capital is provided sufficiently for the settlement of debts according to the plans. If a local area has a great amount of unsettled debts derived from infrastructural development, such area shall not be allocated capital for starting a new project until the debts derived from infrastructural development have been settled according to the regulations in this Directive.

d) The Ministries and local governments shall initiatively conduct assessment to determine the effectiveness, the process and the development capacity of each project/work to take measures to minimize the damage to the incomplete construction due to the unsettled debts derived from infrastructural development:

- Regarding the actually effective work that does not requires a big amount of capital to complete, an amount of capital shall be funded concentratedly to complete the work to take the effectiveness.

- Regarding the work capable of in-stage development, then the parts that are capable of developing separately shall be completed and use according to the available capital, the other parts must be suspended.

- Regarding other incomplete work, appropriate remedies (for example transferring the investment form) shall be taken or the work shall be suspended.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. In order to prevent new unsettled debts derived from infrastructural development, from 2013, People’s Committees of provinces shall:

a) Strictly comply with the current law provisions in the field of management of investment and construction.

b) Comply with the regulations in the Directive No. 1792/CT-TTg dated October 15th 2011 by the Prime Minister.

c) Intensify the inspection and supervision of the performance of investment project on infrastructural development; initiatively and promptly take the handling measures to prevent the arising of unsettled debts derived from infrastructural development; determine the responsibilities and take strict disciplinary measures to agencies, organizations, and individuals creating unsettled debts derived from infrastructural development.

4. The Ministry of Planning and Investment shall preside over, cooperate with the Ministry of Finance and relevant agencies in inspecting and adjusting the structure an policies on management of the capital funded by the State budget and the Government bonds to eliminate the inadequacy that causes the unsettled debts derived from infrastructural development; guide the implementation of the tasks and measures specified in this Directive.

5. The Ministry of Finance shall preside over, cooperate with the Ministry of Planning and Investment and functional agencies to initiatively handle the arisen difficulties within their competence or request competent authorities to handle; concurrently collect the result of the settlement of debts derived from infrastructural development of local governments and periodically (biannually or annually) report to the Prime Minister./.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.344

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152