Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 346/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢM QUÁ TẢI BỆNH VIỆN

Ngày 07 tháng 9 năm 2013, tại trụ sở y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm quá tải bệnh viện. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và lãnh đạo Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các Sở có liên quan của y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc một số bệnh viện đang bị quá tải tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện một số cơ quan thông tin, báo chí ở trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe phát biểu của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo của y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong những năm qua, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã tăng đầu tư cho cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong hệ thống cơ sở y tế tại các tuyến xã, huyện và tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, cùng với phát triển của kinh tế, khoa học và công nghệ, yêu cầu của nhân dân về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, trong khi hệ thống cơ sở y tế chưa phát triển đồng đều về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và chất lượng khám chữa bệnh. Vì vậy, dẫn đến tình trạng quá tải tại các bệnh viện ở tuyến trung ương và tuyến cuối tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở 5 chuyên khoa ung bướu, tim mạch, ngoại - chấn thương, sản và nhi.

Để giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013.

Đtriển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020, ngành y tế đã và đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động như thành lập và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, thí điểm xây dựng mô hình phòng khám bác sỹ gia đình, tăng cường đào tạo cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ và tiếp tục mở rộng việc luân phiên cán bộ y tế từ tuyến trên v tuyến dưới, đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng v.v... Tuy nhiên, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng bệnh viện để tăng thêm giường bệnh cho 5 chuyên khoa ung bướu, tim mạch, ngoại - chấn thương, sản và nhi còn hạn chế, đặc biệt tại các bệnh viện ở tuyến cuối tại Thành phố Hà Nội và Thành phố H Chí Minh.

2. Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân Thành phố, nhân dân 31 tỉnh phía Nam và làm nhiệm vụ quốc tế đối với nước bạn Cam-pu-chia. Các bệnh viện ở tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, đào tạo cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho tuyến dưới và thực hiện nhiệm vụ như bệnh viện ở tuyến trung ương. Thành phố đã có những kế hoạch và biện pháp cụ thể để triển khai Đán Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 như phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh, khoa vệ tinh, Đề án bác sĩ gia đình; triển khai Đề án 1816 về luân phiên cán bộ y tế từ tuyến trên về tuyến dưới; tăng cường nguồn lực, ưu tiên quỹ đất của Thành phố để đầu tư xây dựng mới các cơ sở y tế.

3. Trong nhiệm kỳ trước và đầu nhiệm kỳ này, Chính phủ đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế cho hệ thống cơ sở y tế tại các tuyến xã, huyện và tnh. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ của Chính phủ, sẽ tập trung đầu tư cho các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối của các tỉnh thành để góp phần giảm quá tải bệnh viện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

4. Đối với đề xuất của Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh về đầu tư xây dựng mới một số bệnh viện ở tuyến trung ương và một số bệnh viện của Thành phố làm nhiệm vụ tuyến cuối (như nhiệm vụ của tuyến trung ương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

a) Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lập Dự án xây dựng mới 4 bệnh viện tuyến cuối, hiện đại gồm: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (tại Hà Nội); Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 2).

b) Đồng ý áp dụng cơ chế đặc thù để xây dựng hoàn thành các Bệnh viện này trong thời gian sớm nhất. Đồng ý đề nghị của Thành phố Hồ Chí Minh về chỉ định tổng thầu EPC để xây dựng 2 Bệnh viện của Thành phố.

c) Bộ Y tế và y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 4 Dự án nêu trên trong tháng 10 năm 2013.

d) Về dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản: Giao các Bộ Y tế, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Nhật Bản hoàn tất các thủ tục để có thể Thủ tướng Chính phủ hai nước ký kết dự án này trong tháng 12 năm 2013 nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Lãnh đạo cấp cao Chính phủ Việt Nam.

đ) Về các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các bệnh viện khác (hiện đang thiếu vốn), giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, KTN, TH, V.III;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 346/TB-VPCP ngày 16/09/2013 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giảm quá tải bệnh viện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.480

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!