Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1304/2008/QĐ-UBND điều chỉnh phân loại lại một số đường phố đô thị thành phố Hạ Long tại Quyết định 651/2007/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 1304/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Vũ Nguyên Nhiệm
Ngày ban hành: 29/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/2008/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI LẠI MỘT SỐ ĐƯỜNG PHỐ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HẠ LONG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 651/2007/QĐ-UBND NGÀY 26/02/2007 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất; Thông tư số 83TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 973/CT-THNVDT ngày 31/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh phân loại lại một số đường phố thuộc 4 phường: Hà Khẩu, Hùng Thắng, Yết Kiêu, Giếng Đáy của thành phố Hạ Long quy định tại Quyết định số 651/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc phân loại đường phố đô thị thành phố Hạ Long để làm cơ sở tính thuế nhà, đất theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ vào loại đường phố đã được điều chỉnh tại Quyết định này, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hạ Long có trách nhiệm quyết định phân loại vị trí đất cụ thể cho từng loại đường phố để xếp mức thuế nhà, đất theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; Bãi bỏ những loại đường phố phân loại trước đây trái với quyết định này.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hạ Long; Cục Trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT,P1,P2,P3;
- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- Như điều 4 (thực hiện);
- Sở Tư pháp; TT Lưu trữ tỉnh;
- V0,V1, V3,TH1,GTVT,TM2;
- Lưu:VT,TM2.
40 bản, QĐ 124

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm

 

PHỤ LỤC

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HẠ LONG
(Kèm theo Quyết định số:1304 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên đoạn đường phố - khu dân cư

Loại đường phố

I

Phường Hà Khẩu

 

*

Đường 18A(mới)

 

1

Từ tiếp giáp phường Giếng Đáy đến hết Công ty Cổ phần Thái Lan

II

2

Từ qua Công ty Cổ phần Thái Lan đến ngã ba rẽ vào phường Tuần Châu

III

3

Từ qua ngã ba rẽ vào phường Tuần Châu đến hết địa phận phường Hà Khẩu, giáp xã Đại Yên

IV

II

Phường Hùng Thắng

 

*

Đường 18A (mới)

 

1

Từ ngã tư Ao cá đến hết đoạn đường đối diện với Công ty Cổ phần Thái Lan

II

2

Từ đoạn đối diện với Công ty cổ phần Thái Lan đến hết địa phận phường Hùng Thắng

III

III

Phường Yết Kiêu

 

*

Đường Lê Lợi

 

1

Từ ngã ba rẽ lên trường PTCS Võ Thị Sáu đến đường rẽ vào khu quy hoạch tái định cư cầu Bãi Cháy

II

2

Từ qua đường rẽ vào khu quy hoạch tái định cư cầu Bãi Cháy đến bến phà cũ, giáp phường Hồng Gai

III

IV

Phường Giếng Đáy

 

*

Đường 18A (cũ)

 

1

Từ Uỷ ban Nhân dân phường Giếng Đáy đi về phía khu công nghiệp Cái Lân (giáp phường Bãi Cháy)

III

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1304/2008/QĐ-UBND điều chỉnh phân loại lại một số đường phố đô thị thành phố Hạ Long tại Quyết định 651/2007/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.993

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211