Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên

20/09/2011 14:36 PM

Ngày 16/09/2011, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT, quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THPT.

Ms. Mỹ Trang

Mục tiêu chung của chương trình là nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản cho giáo viên THPT chưa qua đào tạo sư phạm.

Theo đó, tổng khối lượng kiến thức bồi dưỡng tối thiểu gồm 20 tín chỉ bắt buộc và 5 tín chỉ tự chọn. Đồng thời, phương pháp bồi dưỡng cần hướng dẫn và dành thời gian cho người học tự nghiên cứu, thảo luận, thực hành và rút kinh nghiệm qua thực tế dạy học.

Việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được thực hiện bởi cơ sở bồi dưỡng. Hình thức tổ chức bồi dưỡng cần linh hoạt, có thể tổ chức tập trung một đợt hay nhiều đợt, nhưng phải đảm bảo thời lượng và trong thời gian không quá hai năm.

Sau mỗi học phần, kết quả học tập được đánh giá thông qua các bài thi hoặc tiểu luận. Kết quả này và nhận xét của trường THPT là căn cứ để cơ sở bồi dưỡng xét cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THPT.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2011.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,746

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn