Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên

20/09/2011 14:36 PM

Ngày 16/09/2011, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT, quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THPT.

Ms. Mỹ Trang

Mục tiêu chung của chương trình là nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản cho giáo viên THPT chưa qua đào tạo sư phạm.

Theo đó, tổng khối lượng kiến thức bồi dưỡng tối thiểu gồm 20 tín chỉ bắt buộc và 5 tín chỉ tự chọn. Đồng thời, phương pháp bồi dưỡng cần hướng dẫn và dành thời gian cho người học tự nghiên cứu, thảo luận, thực hành và rút kinh nghiệm qua thực tế dạy học.

Việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được thực hiện bởi cơ sở bồi dưỡng. Hình thức tổ chức bồi dưỡng cần linh hoạt, có thể tổ chức tập trung một đợt hay nhiều đợt, nhưng phải đảm bảo thời lượng và trong thời gian không quá hai năm.

Sau mỗi học phần, kết quả học tập được đánh giá thông qua các bài thi hoặc tiểu luận. Kết quả này và nhận xét của trường THPT là căn cứ để cơ sở bồi dưỡng xét cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THPT.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/11/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,433

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn