Thời hạn gửi báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ

26/11/2021 15:12 PM

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương.

Trần Trang

Theo đó, Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại phải lập và gửi các báo cáo sau cho Kho bạc nhà nước các cấp trước ngày 31/10 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 30/4 năm sau đối với báo cáo 12 tháng:

- Bảng cân đối tài khoản nợ nước ngoài;

- Báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ;

- Báo cáo chi tiết theo kỳ hạn vay nợ của Chính phủ;

- Thuyết minh báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài.

(Hiện hành theo Thông tư 74/2018/TT-BTC thì thời hạn gửi báo cáo là 01 tháng sau kỳ báo cáo).

Mẫu biểu và phương pháp lập báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài quy định tại Phụ lục số 04 “Mẫu biểu, phương pháp lập báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ” kèm theo Thông tư 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021.

Thông tư 99/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022  và thay thế Thông tư 74/2018/TT-BTC ngày 16/8/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,186

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 20/01/2022 Nghị định 12/2022/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • 10:00 | 19/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.
  • 08:00 | 18/01/2022 Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
  • 10:00 | 17/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.
  • 11:00 | 15/01/2022 Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định về lệ phí trước bạ.
  • 16:00 | 14/01/2022 Thông tư 37/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã.
  • 08:00 | 13/01/2022 Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021.
  • 08:00 | 12/01/2022 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 10/01/2022.
  • 07:40 | 12/01/2022 Công văn 245/VPCP-KGVX ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
  • 08:00 | 11/01/2022 Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục vùng đặc biệt khó khăn để xác định trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu bình thường.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn