Quy định mới về điều kiện cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt

11/03/2021 10:00 AM

Ngày 01/3/2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 05/2021/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/05/2018 và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020.

Hồng Lĩnh

Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt, cụ thể:

- Điều kiện cấp giấy phép lái tàu cho lái tàu trên các tuyến đường sắt đang khai thác (hiện hành chỉ đề cập "Điều kiện để được cấp giấy phép lái tàu") như sau:

+ Có đủ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ;

+ Đạt yêu cầu đối với nội dung sát hạch theo quy định tại Thông tư 33/2018.

- Bổ sung điều kiện cấp Giấy phép lái tàu cho các lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam như sau:

+ Có đủ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Thông tư 33/2018;

+ Là nhân sự lái tàu được doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị hoặc Chủ đầu tư dự án đánh giá đạt yêu cầu khi trực tiếp điều khiển đoàn tàu bảo đảm an toàn trong thời gian vận hành thử toàn hệ thống của Dự án;

+ Đã được Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu đánh giá đạt yêu cầu theo quy định.

Thông tư 05/2021/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,142

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 13/08/2022 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 15:00 | 11/08/2022 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 10:00 | 10/08/2022 Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
  • 08:45 | 09/08/2022 Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội
  • 08:00 | 09/08/2022 Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn