Quy định mới về điều kiện cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt

11/03/2021 10:00 AM

Ngày 01/3/2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 05/2021/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/05/2018 và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020.

Hồng Lĩnh

Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt, cụ thể:

- Điều kiện cấp giấy phép lái tàu cho lái tàu trên các tuyến đường sắt đang khai thác (hiện hành chỉ đề cập "Điều kiện để được cấp giấy phép lái tàu") như sau:

+ Có đủ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Thông tư 33/2018/TT-BGTVT ;

+ Đạt yêu cầu đối với nội dung sát hạch theo quy định tại Thông tư 33/2018.

- Bổ sung điều kiện cấp Giấy phép lái tàu cho các lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam như sau:

+ Có đủ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Thông tư 33/2018;

+ Là nhân sự lái tàu được doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị hoặc Chủ đầu tư dự án đánh giá đạt yêu cầu khi trực tiếp điều khiển đoàn tàu bảo đảm an toàn trong thời gian vận hành thử toàn hệ thống của Dự án;

+ Đã được Hội đồng sát hạch cấp giấy phép lái tàu đánh giá đạt yêu cầu theo quy định.

Thông tư 05/2021/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 588

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 31/07/2021 Quyết định 3646/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.
  • 17:37 | 30/07/2021 Thông tư 12/2021/TT-NHNN về mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu.
  • 16:08 | 30/07/2021 Quyết định 1373/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"
  • 09:40 | 30/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và Thông tư 02/2016/TT-BXD.
  • 16:40 | 28/07/2021 Nghị định 76/2021/NĐ-CP về quy định tiêu chí phân loại cảng biển.
  • 15:13 | 27/07/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai.
  • 13:38 | 27/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.
  • 06:37 | 26/07/2021 Nghị định 75/2021/NĐ-CP về việc quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
  • 05:25 | 26/07/2021 Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:19 | 24/07/2021 Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn