09 trường hợp thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/6/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Ngọc Quế Anh
20/04/2024 16:00 PM

Xin cho tôi hỏi theo quy định mới những trường hợp nào bị thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô? - Phụng Cảnh (Lâm Đồng)

09 trường hợp thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/6/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 16/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

1. 09 trường hợp thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/6/2024

Theo đó, tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 65/2016/NĐ-CP về thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô như sau: 

Cơ sở đào tạo bị thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô không thời hạn khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô;

- Không triển khai hoạt động đào tạo lái xe ô tô sau thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô;

- Bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô từ 02 lần trở lên trong thời gian 18 tháng;

- Giấy phép được cấp không đúng với thẩm quyền;

- Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trên giấy phép được cấp;

- Cho thuê, mượn giấy phép.

- Cơ sở đào tạo lái xe giải thể theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở đào tạo lái xe không tổ chức hoạt động đào tạo lái xe sau thời hạn 24 tháng liên tục kể từ ngày có văn bản thông báo tạm dừng hoạt động mà không đáp ứng được các điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô;

- Cơ sở đào tạo lái xe không tổ chức hoạt động đào tạo lái xe trong thời gian 24 tháng liên tục;

2. Trình tự thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/6/2024

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô thực hiện việc thu hồi theo trình tự sau:

- Ban hành quyết định thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô, thông báo đến các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải;

- Cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải nộp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ quan cấp giấy phép, đồng thời dừng toàn bộ các hoạt động đào tạo lái xe ô tô theo giấy phép đã bị thu hồi ngay sau khi quyết định có hiệu lực.

(Khoản 2 Điều 16 Nghị định 65/2016/NĐ-CP)

3. Ai có thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/6/2024

Theo Điều 13 Nghị định 65/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 41/2024/NĐ-CP) quy định giấy phép đào tạo lái xe ô tô và thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô như sau: 

- Giấy phép đào tạo lái xe ô tô được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cơ sở đào tạo lái xe ô tô đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định 65/2016/NĐ-CP.

- Giấy phép đào tạo lái xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục IX kèm theo Nghị định 65/2016/NĐ-CP; được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép đào tạo lái xe.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Sở Giao thông vận tải cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo do địa phương quản lý.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô là Sở Giao thông vận tải.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 676

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn