Sửa đổi quy định về Giấy phép xe tập lái và thẩm quyền cấp Giấy phép xe tập lái từ 01/6/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/04/2024 13:52 PM

Cho tôi hỏi quy định về Giấy phép xe tập lái và thẩm quyền cấp có được sửa đổi, bổ sung hay chưa? - An Khánh (TPHCM)

Sửa đổi quy định về Giấy phép xe tập lái và thẩm quyền cấp Giấy phép xe tập lái từ 01/6/2024

Sửa đổi quy định về Giấy phép xe tập lái và thẩm quyền cấp Giấy phép xe tập lái từ 01/6/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau;

Ngày 16/4/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 

Sửa đổi quy định về Giấy phép xe tập lái và thẩm quyền cấp Giấy phép xe tập lái từ 01/6/2024

Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi Điều 11 Nghị định 65/2016/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 70/2022/NĐ-CP) quy định về Giấy phép xe tập lái và thẩm quyền cấp Giấy phép xe tập lái như sau:

- Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép xe tập lái cho xe tập lái của cơ sở đào tạo do địa phương quản lý theo mẫu quy định tại Mẫu số 01, Mẫu số 02 Phụ lục VII kèm theo Nghị định 65/2016/NĐ-CP; có hiệu lực tương ứng với thời gian được phép lưu hành ghi trên Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhưng không vượt quá thời hạn sử dụng hợp pháp đối với xe tập lái.

Phụ lục VII

- Giấy phép xe tập lái bị thu hồi trong các trường hợp sau:

+ Cấp cho xe tập lái không đáp ứng một trong điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 6 Nghị định 65/2016/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 70/2022/NĐ-CPNghị định 138/2018/NĐ-CP)

+ Bị tẩy xóa, sửa chữa;

+ Để cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe;

+ Cơ sở đào tạo lái xe giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép đào tạo;

+ Theo đề nghị của cơ sở đào tạo;

+ Xe tập lái có lắp đặt và sử dụng từ 2 thiết bị DAT trở lên để gian lận trong quá trình đào tạo thực hành lái xe.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xe tập lái, thực hiện thu hồi theo trình tự sau:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi, thông báo đến các cơ quan có liên quan để phối hợp thực hiện và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền;

+ Cơ sở đào tạo lái xe được cấp Giấy phép xe tập lái phải dừng sử dụng xe ô tô đã bị thu hồi Giấy phép xe tập lái trong hoạt động giảng dạy ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm, đồng thời nộp lại giấy phép cho cơ quan cấp ngay sau khi quyết định thu hồi Giấy phép xe tập lái có hiệu lực.

Hiện hành, theo Điều 11 Nghị định 65/2016/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 70/2022/NĐ-CP) quy định về Giấy phép xe tập lái và thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái như sau:

- Giấy phép xe tập lái được cơ quan có thẩm quyền cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục VII kèm theo Nghị định 65/2016/NĐ-CP, có thời hạn tương ứng với thời gian được phép lưu hành của xe tập lái.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái

+ Cục đường bộ Việt Nam cấp giấy phép xe tập lái cho xe tập lái của cơ sở đào tạo thuộc cơ quan Trung ương do Bộ Giao thông vận tải giao;

+ Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép xe tập lái cho xe tập lái của cơ sở đào tạo do địa phương quản lý.

Xem thêm Nghị định 41/2024/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,239

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn