Phải đặt trước ít nhất 5% giá khởi điểm đấu giá hàng dự trữ QG

16/10/2018 10:23 AM

Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

Thanh Lợi

Theo đó, người đăng ký tham gia đấu giá hàng dự trữ quốc gia phải nộp khoản tiền đặt trước tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá;

Thay vì chỉ phải nộp tối thiểu là 1% và tối đa là 15% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá như quy định hiện nay.

Sau khi kết thúc cuộc đấu giá, khoản tiền đặt trước được xử lý như sau:

- Đối với người trúng đấu giá: khoản tiền đặt trước được chuyển cho đơn vị có hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá để được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao dịch mua bán hàng khi được phê duyệt.

- Đối với người không trúng đấu giá: khoản tiền đặt trước được hoàn trả lại trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, trừ trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định.

Thông tư 92/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2018.

Chia sẻ bài viết lên facebook 552

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn