Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Phải lập hồ sơ sửa chữa với công trình đường sắt dưới 500 triệu

13/04/2018 16:15 PM

Ngày 04/4/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 16/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia.

Phương Uyên

Theo đó, với việc sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 500 triệu đồng thì:

- Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt lập và phê duyệt hồ sơ sửa chữa định kỳ trước khi triển khai thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Quyết định phê duyệt hồ sơ sửa chữa định kỳ công trình phải gửi về Bộ GTVT và Cục Đường sắt Việt Nam để theo dõi, giám sát.

(Theo quy định hiện hành, doanh nhgiệp tự quyết định về kế hoạch sửa chữa, không yêu cầu lập hồ sơ).

Ngoài ra, với sửa chữa đột xuất không có trong kế hoạch bảo trì được phê duyệt:

- Công trình, bộ phận công trình bị hư hỏng do mưa bão, lũ lụt, động đất, thiên tai: thực hiện theo quy định của BGTVT;

- Công trình, bộ phận công trình bị hư hỏng do các nguyên nhân khác: Bộ GTVT ủy quyền cho Cục Đường sắt Việt Nam phê duyệt, báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện.

Thông tư 16/2018/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 thay thế Thông tư 81/2015/TT-BGTVT ngày 25/12/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,142

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  • 07:00 | 27/02/2021 Quyết định 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn