Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc

11/12/2017 09:15 AM

Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 1807/QLCL-QLT hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (ĐGNLNN) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam.

Thanh Phú

Theo đó, Cục quản lý chất lượng hướng dẫn các Sở Giáo dục, các trường đại học, học viện… thực hiện Quy chế thi ĐGNLNN theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT với một số nội dung sau:

- Xây dựng đề án tổ chức thi đánh giá năng lực (tham khảo Phụ lục I Công văn này) và công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, chịu trách nhiệm giải trình nội dung Đề án.

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi phải chuẩn hóa, đảm bảo số lượng cần thiết, tham khảo Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa tại Phụ lục II Công văn này.

- Câu hỏi thi phải bám sát định dạng đề thi, hướng dẫn làm đề thi theo từng định dạng đề thi được Bộ GD&ĐT quy định tại các văn bản liệt kê ở Phụ lục III Công văn này.

- Phần mềm thi trên máy vi tính phải có bản quyền, có minh chứng đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 1807/QLCL-QLT ngày 30/11/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,778

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.
  • 09:00 | 16/01/2021 Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị ĐVSNCL, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần.
  • 08:40 | 16/01/2021 Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
  • 08:35 | 16/01/2021 Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC ngày 13/01/2021 phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, TA điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.
  • 08:30 | 16/01/2021 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.
  • 08:10 | 16/01/2021 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.
  • 17:00 | 15/01/2021 Hướng dẫn 13/HD-VKSTC ngày 15/01/2021 công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2021.
  • 16:45 | 15/01/2021 Hướng dẫn 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021.
  • 14:00 | 15/01/2021 Quyết định 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.
  • 07:10 | 15/01/2021 Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn