Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tăng cường quản lý hoạt động đào tạo từ xa trình độ đại học

11/05/2017 14:11 PM

Ngày 28/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học.

Văn Dũng

Theo đó, việc tổ chức và quản lý đào tạo từ xa (ĐTTX) đã được quy định chặt chẽ hơn so với hiện nay, cụ thể:

- Tổ chức ĐTTX được thực hiện theo học chế tín chỉ.

- Cơ sở giáo dục đại học quy định thời gian tối đa chương trình ĐTTX, nhưng không quá 2 lần thời gian thiết kế của chương trình đào tạo theo hệ chính quy;

- Hội đồng chuyên môn xem xét, công nhận kết quả học tập để chuyển đổi, miễn trừ học phần mà người học đã tích luỹ ở các chương trình đào tạo cấp văn bằng khác theo quy định cụ thể của cơ sở giáo dục đại học;

- Trước khi tham gia chính thức khoá học phải cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng về học tập từ xa;

- Việc tổ chức ĐTTX phải đảm bảo sự tương tác giữa người học với giảng viên, giữa người học với người học; đảm bảo ít nhất 04 hoạt động học tập chính…

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực  từ ngày 12/6/2017 và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,715

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn