Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Định mức giờ chuẩn giảng dạy của nhà giáo trong quân đội

06/05/2017 15:44 PM

Ngày 27/4/2017, Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư 96/2017/TT-BQP về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân VN.

Võ Thương

Theo đó, định mức giờ chuẩn (tương đương 01 tiết - 45 phút giảng lý thuyết trực tiếp trong giảng đường) đối với nhà giáo trong một năm học là:

- 270 giờ chuẩn đối với nhà giáo công tác tại các học viện, trường sĩ quan, trường đại học, trường cao đẳng;

- 300 giờ chuẩn đối với nhà giáo của các trường trung cấp, trường quân sự quân khu, quân đoàn, Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trường quân sự tỉnh thành phố;

- Đối với đào tạo phi công, tàu ngầm, lái xe tăng… thủ trưởng các nhà trường được quy định định mức giờ chuẩn cho phù hợp trên cơ sở đặc điểm, điều kiện lao động, nhưng không vượt quá định mức của quy định này;

- Giờ chuẩn trực tiếp trên lớp phải chiếm tối thiểu 50 % định mức quy định.

Ngoài ra, nhà giáo trong thời gian tập sự, thử việc chỉ thực hiện tối đa 50% định mức giờ chuẩn như quy định nêu trên.

Thông tư 96/2017/TT-BQP có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,457

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
  • 07:00 | 27/02/2021 Quyết định 286/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn