Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

02/02/2017 07:21 AM

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 160/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

Thái Nguyên

Theo đó, kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Thành lập doanh nghiệp theo quy định (Nếu có vốn đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ góp vốn không quá 49% vốn điều lệ).

- Tối thiểu 01 tàu lai dắt có quốc tịch Việt Nam (hiện nay là 02 tàu lai dắt chuyên dụng theo Khoản 6 Điều 13 Nghị định 30/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014).

- Về nhân lực:

+ Người thực hiện kinh doanh, khai thác dịch vụ phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành phù hợp.

+ Người thực hiện công tác pháp chế phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành luật.

+ Thuyền viên làm việc phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng thời, Nghị định 160/2016/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017) cũng quy định điều kiện đối với tổ chức nước ngoài sử dụng tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài để kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,242

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn