Điều kiện cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh

Theo đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện về tổ chức và vốn:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động.

+ Có giấy phép thiết lập mạng viễn thông cung cấp dịch vụ theo quy định.

- Điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất:

+ Có bộ phận chuyên trách thực hiện dịch vụ thông tin điện tử hàng hải.

+ Có đủ nhân lực để bảo đảm cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải theo chế độ hoạt động 24/7 theo quy định của pháp luật Việt Nam và các tổ chức quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

+ Được giao quản lý cơ sở hạ tầng thông tin điện tử hàng hải quốc gia.

Nghị định 70/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

834

tin noi bat

Xem nhiều nhất

Bình luận
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác