Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thi học sinh giỏi quốc gia THPT vào đầu tháng 01/2017

15/10/2016 08:37 AM

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 1638/KTKĐCLGD-KT về việc tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (THPT) năm 2017. Theo đó:

Phương Uyên

- Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2017 được tổ chức vào các ngày 05, 06 và 07 tháng 01/2017 (thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi là 08 giờ 00).

- Tiếp tục tổ chức thi nói đối với các môn Ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học.

- Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trực tiếp giao đề thi cho Thủ trưởng đơn vị nơi đặt Hội đồng coi thi.

- Đối với đề thi dự bị:

+ Trong trường hợp phải sử dụng, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ quyết định và thông báo địa điểm thi, lịch thi; đồng thời, hướng dẫn việc in, sao đề thi.

+ Sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của Kỳ thi các Hội đồng coi thi bàn giao đề thi dự bị chưa sử dụng cho đơn vị dự thi sở tại.

Xem chi tiết tại Công văn 1638/KTKĐCLGD-KT được ban hành vào ngày 12/10/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,254

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn