Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Giảm giờ làm cho giáo viên mầm non

28/10/2011 15:01 PM

Từ ngày 09/12/2011, chế độ làm việc của giáo viên mầm non được quy định tại Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành ngày 25/10/2011.

Ms. Nhã Trúc

Theo đó, thời gian làm việc của giáo viên mầm non là 42 tuần/năm, trong đó có 35 tuần dạy trẻ; 04 tuần bồi dưỡng chuyên môn; 02 tuần để chuẩn bị năm học mới; 01 tuần để tổng kết năm học. Đồng thời, hàng năm giáo viên được nghỉ hè 08 tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định hiện hành.

Ngoài ra, giáo viên sẽ được giảm giờ nếu làm công tác kiêm nhiệm, cụ thể:
+ Giảm 02 giờ dạy/tuần nếu kiêm nhiệm một số chức vụ chủ tịch công đoàn, trưởng ban thanh tra, bí thư, thư ký trong nhà trường.
+ Giảm 03 giờ dạy/tuần nếu là tổ trưởng chuyên môn.
+ Một giáo viên không kiêm nhiệm quá 02 chức danh và được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất.

Riêng đối với giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 05 giờ dạy/tuần.

Thông tư này có hiệu lực kể từ 09/12/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,350

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn