Giảm giờ làm cho giáo viên mầm non

28/10/2011 15:01 PM

Từ ngày 09/12/2011, chế độ làm việc của giáo viên mầm non được quy định tại Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành ngày 25/10/2011.

Ms. Nhã Trúc

Theo đó, thời gian làm việc của giáo viên mầm non là 42 tuần/năm, trong đó có 35 tuần dạy trẻ; 04 tuần bồi dưỡng chuyên môn; 02 tuần để chuẩn bị năm học mới; 01 tuần để tổng kết năm học. Đồng thời, hàng năm giáo viên được nghỉ hè 08 tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định hiện hành.

Ngoài ra, giáo viên sẽ được giảm giờ nếu làm công tác kiêm nhiệm, cụ thể:
+ Giảm 02 giờ dạy/tuần nếu kiêm nhiệm một số chức vụ chủ tịch công đoàn, trưởng ban thanh tra, bí thư, thư ký trong nhà trường.
+ Giảm 03 giờ dạy/tuần nếu là tổ trưởng chuyên môn.
+ Một giáo viên không kiêm nhiệm quá 02 chức danh và được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất.

Riêng đối với giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 05 giờ dạy/tuần.

Thông tư này có hiệu lực kể từ 09/12/2011.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,205

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:10 | 16/12/2019 Nghị định 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác có hiệu lực từ 01/02/2020.
  • 10:15 | 16/12/2019 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực từ 25/12/2019.
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn