Kéo dài thí điểm quản lý tiền lương tại 03 tập đoàn, tổng công ty nhà nước

30/09/2021 15:52 PM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Kéo dài thí điểm quản lý tiền lương tại 03 tập đoàn, tổng công ty nhà nước (Ảnh minh họa)

Theo đó, sẽ kéo dài việc thực hiện thí điểm về quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại tập đoàn, tổng công ty sau:

- Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

- Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Việc kéo dài thí điểm quản lý tiền lương nêu trên được thực hiện từ ngày 01/01/2021 cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết 27-NQ/TW có hiệu lực thi hành. (Thay vì thí điểm thực hiện đến hết ngày 31/12/2020 như quy định tại Nghị định 20/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, bổ sung quy định quỹ tiền lương thực hiện như sau:

Căn cứ quỹ tiền lương thực hiện, công ty quyết định sử dụng toàn bộ quỹ tiền lương để trả lương trong năm hoặc trích một phần để lập quỹ dự phòng bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau, nhưng không được vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Nghị định 87/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29/9/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,724

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn