Tuổi đảng viên được tính như thế nào?

05/09/2020 10:19 AM

Tuổi đảng ghi nhận quá trình phấn đấu của đảng viên khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Theo Điều lệ Đảng, đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.

Cách tính tuổi đảng của đảng viên

Cách tính tuổi đảng của đảng viên (Ảnh minh họa)

Tại Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016, thủ tục và cách tính tuổi đảng cho đảng viên như sau:

Tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên, nếu không có quyết định kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảng ghi trong thẻ đảng viên (trường hợp người đã ra khỏi Đảng mà trước đó đã được xác nhận tuổi đảng thì không được tính lại tuổi đảng theo quy định này).

Ví dụ: Nguyễn Văn A được kết nạp vào Đảng ngày 26/7/2015, được công nhận là đảng viên chính thức ngày 26/7/2016, thì tuổi đảng được tính từ ngày 26/7/2015.

Đối với những người bị đưa ra khỏi Đảng đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan, sai và từ khi ra khỏi Đảng đến nay không vi phạm tư cách đảng viên được khôi phục quyền đảng viên thì tuổi đảng được tính liên tục. Đảng viên có trách nhiệm truy nộp đủ số đảng phí cho chi bộ trong thời gian gián đoạn sinh hoạt đảng theo mức đóng đảng phí quy định trong thời gian đó.

Đảng viên được kết nạp lại phải làm bản kê khai về tuổi đảng của mình, báo cáo chi bộ; chi bộ thẩm tra, báo cáo đảng ủy cơ sở; đảng ủy cơ sở thẩm định, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp. Ban thương vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, ra quyết định tính lại tuổi đảng cho đảng viên (việc tính lại tuổi đảng đối với đảng viên bị khai trừ có thời hạn theo quy định của Điều lệ Đảng khóa II, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng và thời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt đảng thực hiện theo quy định này).

Ngoài ra, tuổi đảng viên còn được dùng làm căn cứ để xét tặng Huy hiệu Đảng. Chi tiết các loại Huy hiệu Đảng và mức tiền thưởng năm 2020: Xem thêm tại đây.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,238

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn