12 loại Huy hiệu Đảng và mức tiền thưởng Huy hiệu Đảng năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
31/12/2022 08:16 AM

Huy hiệu Đảng là gì? Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng khi nào và mức tiền thưởng Huy hiệu Đảng năm 2023 là bao nhiêu?

12 loại Huy hiệu Đảng và mức tiền thưởng kèm theo năm 2022

12 loại Huy hiệu Đảng và mức tiền thưởng Huy hiệu Đảng năm 2023 (Hình từ internet)

1. Huy hiệu Đảng là gì? Các loại Huy hiệu Đảng

Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận đóng góp, cống hiến của đảng viên đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022: Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng làm tờ khai đề nghị chi bộ; đảng viên mất Huy hiệu Đảng làm bản tường trình nói rõ lý do bị mất Huy hiệu Đảng đề nghị chi bộ; đối với đảng viên đã từ trần thì người thân trong gia đình làm tờ khai đề nghị chi bộ xem xét.

Như vậy, có 12 loại Huy hiệu Đảng tính theo số năm tuổi đảng, gồm:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 90 năm tuổi Đảng.

(Xem thêm bài viết: Cách tính tuổi đảng của đảng viên)

2. Tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng

- Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng.

- Đảng viên bị bệnh nặng hoặc từ trần có thể được xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá một năm; đảng viên 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên nếu bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá hai năm theo quy định.

- Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật khiển trách), 9 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm, được chi bộ công nhận sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.

3. Mức tiền thưởng Huy hiệu Đảng năm 2023

Hiện nay, mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng được quy định cụ thể tại Hướng dẫn 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015. Cụ thể như sau:

Huy hiệu Đảng

Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng

Mức tiền thưởng (đồng)

 Từ 01/01 - 30/6/2023

 Từ 01/7/2023

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

1,5 lần mức lương cơ sở

               2,235,000

          2,700,000

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

2,0 lần mức lương cơ sở

               2,980,000

          3,600,000

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

3,0 lần mức lương cơ sở

               4,470,000

          5,400,000

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

3,5 lần mức lương cơ sở

               5,215,000

          6,300,000

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

5,0 lần mức lương cơ sở

               7,450,000

          9,000,000

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

6,0 lần mức lương cơ sở

               8,940,000

        10,800,000

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

8,0 lần mức lương cơ sở

             11,920,000

        14,400,000

Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng

10,0 lần mức lương cơ sở

             14,900,000

        18,000,000

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

15,0 lần mức lương cơ sở

             22,350,000

        27,000,000

Mức tiền thưởng kèm theo từng loại Huy hiệu Đảng nêu trên được tính theo mức lương cơ sở:

+ Từ ngày 01/01 - 30/6/2023: Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

+ Từ ngày 01/7/2023: Mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 259,826

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn