Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TU SON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38071 văn bản

1

Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

925/QD-UBND,Quyết định 925 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Bắc Ninh 2020,Kế hoạch sử dụng đất Bắc ninh 2020,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

2

Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THỊ XÃ TỪ SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

3

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA THỊ XÃ TỪ SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

4

Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở PHƯỜNG CHÂU KHÊ, THỊ XÃ TỪ SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

5

Quyết định 718/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ thoát nước trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm 2017

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ SƠN NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

6

Quyết định 183/QĐ-TTg năm 2017 công nhận thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2016 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

7

Nghị định 01/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

01/ND-CP,Nghị định 01 2008,Chính phủ,Thị xã Từ Sơn,Tỉnh Bắc Ninh,Thành lập thị xã,Thành lập phường,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 01/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2008

8

Nghị quyết 114/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND17 quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2018 NGHỊ QUYẾT V/V BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2012/NQ-HĐND17 NGÀY 12/12/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH, THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ THỊ XÃ TỪ SƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XVIII, KỲ

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2018

9

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND17 quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn

Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT V/V QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH, THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ THỊ XÃ TỪ SƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí năm

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

10

Nghị quyết 58/2012/NQ-HĐND17 về đặt tên đường, tên phố thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (đợt 2)

13 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT V/V ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ THUỘC THỊ XÃ TỪ SƠN (ĐỢT 2) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

11

Quyết định 1069/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu dự án xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 1069/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TẠI THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu công ngày 18

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

12

Quyết định 1416/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt dự án đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị DABACO Đình Bảng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ DABACO ĐÌNH BẢNG, PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26.11.2003; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

13

Quyết định 1565/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu xây dựng công trình bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày

Ban hành: 06/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

14

Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt dự án đầu xây dựng công trình trường Tiểu học Đình Bảng 2, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH BẢNG 2, THỊ XÃ TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội; Căn cứ các

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

15

Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt dự án đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Quy chế tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở QUY CHẾ TẠI PHƯỜNG ĐÔNG NGÀN, THỊ XÃ TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Ban hành: 17/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

16

Nghị quyết 82/2007/NQ-HĐND16 về thành lập thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

NGHỊ QUYẾT VỀ THÀNH LẬP THỊ XÃ TỪ SƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP, ngày 05/10/2001 của Chính phủ, về phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị; Thông liên tịch số 02/TTLT-BXD-BTCCBCP, ngày 08/3/2002 của Bộ Xây

Ban hành: 18/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

17

Quyết định 1765/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu xây dựng Trường mầm non Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON PHÙ CHẨN, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26.11.2003; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình; Nghị định

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

18

Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt dự án đầu xây dựng trường Tiểu học Đồng nguyên 1, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG NGUYÊN 1, THỊ XÃ TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình; Căn

Ban hành: 04/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

19

Quyết định 1762/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu xây dựng công trình đường trục phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRỤC PHƯỜNG ĐỒNG NGUYÊN, THỊ XÃ TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình; Căn cứ thông số

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

20

Nghị quyết 138/2009/NQ-HĐND16 về đặt tên đường, phố và công trình công cộng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT V/V ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THUỘC THỊ XÃ TỪ SƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế đặt tên đường,

Ban hành: 23/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188