Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1762/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 1762/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 25/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1762/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRỤC PHƯỜNG ĐỒNG NGUYÊN, THỊ XÃ TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư số 02/2007/TT - BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của UBND thị xã Từ Sơn tại tờ trình số 601/TT-UBND ngày 10/11/2009 và báo cáo thẩm định số 616/KH - XDCB ngày 13/11/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tại Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh bổ sung:

- Điều chỉnh bình đồ hướng tuyến và mặt cắt ngang đường;

- Tổng chiều dài tuyến lập dự án là 1.657,0 m; điểm đầu xuất phát tại Km 71+434 - TL 295; điểm cuối giao cắt với đường bê tông thôn Cẩm Giang; mặt cắt ngang đường: đoạn 1: từ Km 0 ÷ Km 1+221,45; mặt cắt ngang rộng 25,0 m = (5,0+15,0+5,0); đoạn 2: từ Km 1+221,45 ÷ Km 1+657; mặt cắt ngang rộng: 35,0 m = (6,0+10,5+2,0+10,5+6,0).

2. Giải pháp xây dựng và các chỉ tiêu thông số kỹ thuật khác thực hiện theo Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Điều chỉnh bổ sung khối lượng theo thực tế do điều chỉnh hướng tuyến và điều chỉnh giá vật liệu, chế độ chính sách theo quy định tại thời điểm lập bổ sung dự án.

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung là: 23.014.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, không trăm mười bốn triệu đồng); trong đó:

- Xây lắp: 16.024.000.000 đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB: 3.609.000.000 đồng;

- Chi khác: 1.289.000.000 đồng;

- Dự phòng: 2.092.000.000 đồng.

Tăng 4.235.000.000 đồng so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 597/QĐ - UBND ngày 16/05/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thị xã và các nguồn vốn khác (nếu có).

6. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án theo các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành.

7. Thời gian thực hiện: Tiếp đến hết năm 2011.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh: các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn; Giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1762/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


431

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178