Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 01/NĐ-CP thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 01/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 01/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ TỪ SƠN, THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Thành lập thị xã Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ 6.133,23 ha diện tích tự nhiên và 143.843 nhân khẩu của huyện Từ Sơn (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Đồng Quang, Đồng Nguyên, Đình Bảng, Tân Hồng, Châu Khê, Tam Sơn, Tương Giang, Hương Mạc, Phù Khê, Phù Chẩn và thị trấn Từ Sơn.

Thị xã Từ Sơn có 6.133,23 ha diện tích tự nhiên và 143.843 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã Từ Sơn: Đông giáp huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Tây giáp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Nam giáp huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Bắc giáp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

2. Thành lập phường thuộc thị xã Từ Sơn

a. Thành lập phường Đông Ngàn thuộc thị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 29,44ha diện tích tự nhiên và 4.950 nhân khẩu của thị trấn Từ Sơn; 25,7ha diện tích tự nhiên và 1.121 nhân khẩu của xã Đồng Nguyên; 39,6ha diện tích tự nhiên và 2.477 nhân khẩu của xã Tân Hồng; 15,1ha diện tích tự nhiên của xã Đình Bảng; 1,2ha diện tích tự nhiên của xã Đồng Quang.

Phường Đông Ngàn có 111,04ha diện tích tự nhiên và 8.548 nhân khẩu;

Địa giới hành chính phường Đông Ngàn: Đông giáp phường Tân Hồng; Tây giáp phường Trang Hạ; Nam giáp phường Đình Bảng; Bắc giáp phường Đồng Nguyên.

b. Thành lập phường Đồng Kỵ thuộc thị xã Từ Sơn trên cơ sở điều chỉnh 334,29ha diện tích tự nhiên và 15.997 nhân khẩu của xã Đồng Quang.

Phường Đồng Kỵ có 334,29ha diện tích tự nhiên và 15.997 nhân khẩu

Địa giới hành chính phường Đồng Kỵ: Đông giáp phường Đồng Nguyên; Tây giáp xã Phù Khê; Nam giáp phường Trang Hạ; Bắc giáp xã Hương Mạc.

c. Thành lập phường Trang Hạ thuộc thị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 255,69ha diện tích tự nhiên và 5.510 nhân khẩu còn lại của xã Đồng Quang.

Phường Trang Hạ có 255,69ha diện tích tự nhiên và 5.510 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trang Hạ: Đông giáp phường Đông Ngàn; Tây giáp phường Châu Khê; Nam giáp phường Đình Bảng; Bắc giáp phường Đồng Kỵ.

d. Thành lập phường Đồng Nguyên thuộc thị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 688,29ha diện tích tự nhiên và 15.423 nhân khẩu còn lại của xã Đồng Nguyên.

Phường Đồng Nguyên có 688,29ha diện tích tự nhiên và 15.423 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đồng Nguyên: Đông giáp xã Tương Quang; Tây giáp phường Đồng Kỵ; Nam giáp phường Tân Hồng; Bắc giáp xã Tam Sơn.

đ. Thành lập phường Tân Hồng thuộc thị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 491,20ha diện tích tự nhiên và 11.291 nhân khẩu còn lại của xã Tân Hồng.

Phường Tân Hồng có 491,20ha diện tích tự nhiên và 11.291 nhân khẩu

Địa giới hành chính phường Tân Hồng: Đông giáp huyện Tiên Du; Tây giáp phường Đình Bảng; Nam giáp xã Phù Chẩn; Bắc giáp phường Đông Ngàn.

e. Thành lập phường Đình Bảng thuộc thị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 830,10ha diện tích tự nhiên và 16.771 nhân khẩu còn lại của xã Đình Bảng.

Phường Đình Bảng có 830,10ha diện tích tự nhiên và 16.771 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đình Bảng: Đông giáp phường Tân Hồng; Tây giáp huyện Gia Lâm, Hà Nội; Nam giáp huyện Gia Lâm, Hà Nội; Bắc giáp phường Trang Hạ.

g. Thành lập phường Châu Khê thuộc thị xã Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 497,58ha diện tích tự nhiên và 17.905 nhân khẩu của xã Châu Khê.

Phường Châu Khê có 497,58ha diện tích tự nhiên và 17.905 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Châu Khê: Đông giáp phường Đình Bảng; Tây giáp huyện Gia Lâm, Hà Nội; Nam giáp huyện Gia Lâm, Hà Nội; Bắc giáp xã Phù Khê.

3. Sau khi thành lập thị xã Từ Sơn và thành lập phường thuộc thị xã Từ Sơn:

Thị xã Từ Sơn có 6.133,23ha diện tích tự nhiên và 143.843 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Đồng Kỵ, Trang Hạ, Đồng Nguyên, Đình Bảng, Tân Hồng, Châu Khê, Đông Ngàn và các xã: Tam Sơn, Tương Giang, Hương Mạc, Phù Khê, Phù Chẩn.

Tỉnh Bắc Ninh có 82.271,12ha diện tích tự nhiên và 1.009.779 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các huyện: Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài, thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, TTĐT, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 01/NĐ-CP ngày 24/09/2008 về việc thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.814

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!