Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 193692 văn bản

141

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2012 về thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính Đăk Hring, Đăk Pxi thành lập xã Đăk Long, huyện Đăk Hà; điều chỉnh Ngọk Wang, Đăk Ui, thị trấn Đăk Hà thành lập xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà; điều chỉnh Mô Rai thành lập xã Ia Dom, Ia Đal và Ia Tơi, huyện Sa Thầy; điều chỉnh một phần Vinh Quang về

NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐĂKHRING VÀ ĐĂK PXI ĐỂ THÀNH LẬP XÃ ĐĂK LONG, HUYỆN ĐĂK HÀ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NGỌK WANG, ĐĂK UI VÀ THỊ TRẤN ĐĂK HÀ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ ĐĂK NGỌK, HUYỆN ĐĂK HÀ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MÔ RAI ĐỂ THÀNH LẬP XÃ IA DOM, IA ĐAL VÀ IA TƠI, HUYỆN SA

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

142

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2018 về Tiêu chí xét duyệt Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT VÀ THỊ XÃ LA GI, TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế

Ban hành: 05/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

143

Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

cập nhật để công bố. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 19 TTHC, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác ban hành kèm theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Ban hành: 17/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

144

Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 54/2005/NQ-HĐND12 phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động hội tại các huyện, thị xã tỉnh Lai Châu

NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2005/NQ-HĐND12 NGÀY 14/12/2005 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRƯỜNG LAO ĐỘNG HỘI TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

145

Quyết định 2254/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP (HỘ KINH DOANH); THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

146

Quyết định 1848/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

P. Phú Sơn 6 San lấp mặt bằng, mở rộng trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thi xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 2,10 P. Bắc Sơn IV Đất công trình thể thao 0,45

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

147

Quyết định 3405/QĐ-UBND năm 2015 thành lập bản Tông Nọi, Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BẢN TÔNG NỌI, CHIỀNG XÔM, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA HỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

148

Quyết định 2188/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 thành phố Hà Nội

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2016,Thành phố Hà Nội,Thi Trung học phổ thông quốc gia,Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia,Thành lập ban chỉ đạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

149

Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2015 thành lập bản Tông Nọi, Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP BẢN TÔNG NỌI, CHIỀNG XÔM, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

150

Nghị quyết 201/NQ-HĐND năm 2018 về thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

201/NQ-HDND,Nghị quyết 201,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 201/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

151

Quyết định 1076/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Số: 1076/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU VÀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019 ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

152

Nghị quyết 143/NQ-HĐND năm 2015 Giải thể, chia tách, thành lập các bản, khu phố thuộc , thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

NGHỊ QUYẾT GIẢI THỂ, CHIA TÁCH, THÀNH LẬP CÁC BẢN, KHU PHỐ THUỘC , THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 3 năm 2003; Căn cứ Thông tư số: 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2015

153

Nghị quyết 51/2017/NQ-HĐND về thông qua Đề án thành lập thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHƯỚC CÁT, HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

154

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND thông qua đề án thí điểm thành lập Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

03/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 03,Tỉnh Bình Phước,Đề án thí điểm thành lập Ban ,thí điểm thành lập Ban ,Ban của Hội đồng nhân dân ,Ban của HĐND tỉnh Bình Phước,Thông qua đề án,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

155

Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác tỉnh Hà Nam

tiết một số Điều của Luật Hợp tác . Căn cứ Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác . Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác ; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

156

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2012 thành lập phường: Hòa Chung, Duyệt Trung thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2012,Tỉnh Cao Bằng,Thành lập phường,Tỉnh Cao Bằng,Thị xã Cao Bằng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2012

157

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 116/2003/QĐ-UB về thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 116/2003/QĐ-UB NGÀY 12/8/2002 CỦA UBND TỈNH SƠN LA VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN DU THUỘC ĐỊA BÀN THỊ XÃ SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Nghị

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

158

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định về chế độ tài chính hỗ trợ sáng lập viên hợp tác chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác , tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

dân tỉnh về việc Quy định chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác , tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Lý do: Nội dung quyết định quy phạm pháp luật trên không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

159

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND công nhận Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại V

văn minh đô thị. 1.2.3. Xây dựng đề án thành lập thị trấn Sơn Đông để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Giao các Sở, Ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ UBND huyện Lập Thạch, UBND Sơn Đông trong việc triển khai thực hiện các công việc có liên quan để xây dựng đô thị loại V và thị trấn Sơn Đông theo quy định hiện hành của

Ban hành: 13/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2015

160

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại , phường, thị trấn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 08 tháng 5 năm

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179