Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 193802 văn bản

41

Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An

51/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 51 2012,Tỉnh Nghệ An,Điều chỉnh địa giới hành chính,điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu ,Thành lập thị xã Hoàng Mai,thành lập các phường thuộc Thị xã Hoàng Mai ,điều chỉnh địa giới hành chính Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ---------- CỘNG

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

42

Nghị định 153/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

153/2003/ND-CP,Nghị định 153 2003,Chính phủ,Thị xã Phúc Yên,Huyện Tam Đảo,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thành lập thị xã,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2007

43

Nghị quyết 64/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và phường trực thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

64/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2012,Tỉnh Long An,Thành lập thị xã Kiến Tường ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2012/NQ-HĐND

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2013

44

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2011 về thành lập thị xã Vĩnh Châu, phường thuộc thị xã Vĩnh Châu và thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ ban hành

LẬP THỊ XÃ VĨNH CHÂU, THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ VĨNH CHÂU VÀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN ĐẠI NGÃI THUỘC HUYỆN LONG PHÚ, TỈNH SÓC TRĂNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thành lập thị xã Vĩnh

Ban hành: 25/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

45

Nghị định 98/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang, thành lập phường, thuộc thị xã Tân Hiệp

26 tháng 7 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 98/2005/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ TÂN HIỆP, TỈNH HẬU GIANG; THÀNH LẬP PHƯỜNG, THUỘC THỊ TÂN HIỆP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 26/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

46

Chỉ thị 09/2005/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định 114/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

CHỈ THỊ V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 114/2005/NĐ-CP NGÀY 05/9/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ LA GI, TỈNH BÌNH THUẬN Thực hiện Nghị định số: 114/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận; Thông báo số: 771-TB/TU ngày 03/10/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để triển khai

Ban hành: 10/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

47

Nghị định 176/2004/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Lai Châu và thành lập thị trấn thuộc các huyện Tam Đường, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

176/2004/ND-CP,Nghị định 176 2004,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thành lập thị trấn,Thị xã Lai Châu,Huyện Tam Đường,Huyện Phong Thổ,Tỉnh Lai Châu,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

48

Nghị quyết số 40/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính thuộc huyện Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân, thành lập thị xã Tân Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THUỘC HUYỆN TÂN CHÂU, HUYỆN AN PHÚ, HUYỆN PHÚ TÂN; THÀNH LẬP THỊ XÃ TÂN CHÂU, THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, QUYẾT

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2009

49

Nghị định 113-CP năm 1994 về việc thành lập thị xã Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An

113-CP,Nghị định 113-CP 1994,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thị xã Cửa Lò,Tỉnh Nghệ An,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1994

Ban hành: 29/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

50

Nghị định 155/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, thành lập xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

155/2003/ND-CP,Nghị định 155 2003,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thị Xã An Khê,Huyện Đăk Pơ,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155/2003/NĐ-CP Hà

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

51

Nghị định 07/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thuộc huyện Krông Búk, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường trực thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

07/ND-CP,Nghị định 07 2008,Chính phủ,Huyện Krông Búk,Thị xã Buôn Hồ,Tỉnh Đắk Lắk,Thành lập thị xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 07/NĐ-CP

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2009

52

Nghị định 97/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, trực thuộc, thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

97/2003/ND-CP,Nghị định 97 2003,Chính phủ,Huyện Cẩm Mỹ,Thị xã Long Khánh,Huyện Trảng Bom,Tỉnh Đồng Nai,Thành lập thị xã,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 97/2003/NĐ-CP Hà

Ban hành: 21/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

53

Nghị định 164/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

164/2007/ND-CP,Nghị định 164 2007,Chính phủ,Huyện Nghĩa Đàn,Thị xã Thái Hòa,Tỉnh Nghệ An,Thành lập xã,Điều chỉnh địa giới hành chính huyện,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 164/2007/NĐ-CP

Ban hành: 15/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

54

Quyết định 2946/QĐ-UBND.CN năm 2007 phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lâp thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Vinh, ngày 13 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH  HUYỆN NGHĨA ĐÀN ĐỂ THÀNH LÂP THỊ XÃ THÁI HOÀ; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG  THUỘC THỊ THÁI HOÀ TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 13/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

55

Nghị quyết số 191/2007/NQ-HĐND về việc thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà, thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN NGHĨA ĐÀN ĐỂ THÀNH LẬP THỊ XÃ THÁI HÒA; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ THÁI HÒA TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

56

Nghị định 21/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà và thành lập các phường thuộc thị xã

21/2000/ND-CP,Nghị định 21 2000,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thành lập phường,Thị xã Cam Ranh,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2000/NĐ-CP

Ban hành: 07/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

57

Nghị định 50/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa;thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện;thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ

50/2007/ND-CP,Nghị định 50 2007,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Huyện Ayun Pa,Thị xã Ayunpa,Huyện Phú Thiện,Phường Cheo Reo,Phường Hòa Bình,Phường Sông Bờ,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

58

Nghị định 82/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Gia Nghĩa, thành lập các phường, thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 82/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ GIA NGHĨA; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG, THUỘC THỊ XÃ GIA NGHĨA VÀ ĐỔI TÊN HUYỆN ĐẮK NÔNG THÀNH HUYỆN ĐẮK GLONG, TỈNH ĐẮK NÔNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Ban hành: 27/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

59

Nghị định 90/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Đồng Xoài và các phường, thuộc thị xã Đồng Xoái, tỉnh Bình Phước

90/1999/ND-CP,Nghị định 90 1999,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thành lập phường,Thành lập xã,Thị xã Đồng Xoài,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 90/1999/NĐ-CP

Ban hành: 01/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

60

Nghị định 52/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành lập các phường, thuộc thị xã

52/1998/ND-CP,Nghị định 52 1998,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thành lập phường,Thành lập xã,Thị xã Móng Cái,Tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52/1998/NĐ-CP

Ban hành: 20/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.212.98