Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3405/QĐ-UBND năm 2015 thành lập bản Tông Nọi, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 3405/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3405/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BẢN TÔNG NỌI, XÃ CHIỀNG XÔM, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

HỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về thành lập bản Tông Nọi, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 644/TTr-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập bản Tông Nọi, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La như sau:

1. Bản Tông Nọi

1.1. Dân số: 125 hộ, 526 nhân khẩu.

1.2. Diện tích tự nhiên: 864,6 ha; trong đó: đất ở 3,6 ha, đất sản xuất nông nghiệp 91,25 ha, đất lâm nghiệp 768,25 ha, đất khác 1,5 ha.

1.3. Vị trí địa lý, ranh giới:

- Phía Đông giáp bản Pát, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La;

- Phía Tây giáp bản Panh và bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La;

- Phía Nam giáp bản Cọ và bản Hài, phường Chiềng An, thành phố Sơn La;

- Phía Bắc giáp bản Tông, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La.

2. Bản Tông (sau khi chia tách để thành lập bản Tông Nọi)

2.1. Dân số: 121 hộ, 492 nhân khẩu.

2.2. Diện tích tự nhiên: 794,12 ha; trong đó: đất ở 3,7 ha, đất sản xuất nông nghiệp 88,33 ha, đất lâm nghiệp 698,89 ha, đất khác 3,2 ha.

2.3. Vị trí địa lý, ranh giới:

- Phía Đông giáp bản Pát, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La;

- Phía Tây giáp bản Panh và bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La;

- Phía Nam giáp bản Tông Nọi, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La;

- Phía Bắc giáp bản Hụm, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La./.

3. Xã Chiềng Xôm sau khi thành lập bản Tông Nọi, có tổng số 13 bản và 02 tiểu khu, gồm các bản: Tông, Ái, Sẳng, Phiêng Ngùa, Panh, Hụm, Có, Thé, Lả Mường, Phiêng Hay, Mòn, Dửn, Tông Nọi và Tiểu Khu 1, Tiểu Khu 2.

Điều 2. Giao UBND thành phố Sơn La chỉ đạo xã Chiềng Xôm kiện toàn tổ chức và hoạt động của bản theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo VP, phòng KTTH, KTTH;
- Trung tâm Công báo
- Lưu: VT, NC, D20b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3405/QĐ-UBND năm 2015 thành lập bản Tông Nọi, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17