Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 219587 văn bản

201

Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

43/NQ-HDND,Nghị quyết 43 2020,Tỉnh Hà Giang,Thành lập Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang,Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban tỉnh Hà Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

202

Luật Đặc 2018

tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân. 4. Hội đồng tư vấn đặc là tổ chức liên ngành bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan do Chủ tịch nước quyết định thành lập để triển khai thực hiện Quyết định về đặc và tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch nước trong việc thực hiện hoạt động đặc

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

203

Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại các Trạm Y tế phường, Trung tâm Y tế và Bệnh viện quận trực thuộc Sở Y tế sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thành lập thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

Phú, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ. 2. Sắp xếp các ĐVHC cấp thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 2.1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc Quận 3 như sau: 2.1.1. Thành lập phường Võ Thị Sáu trên cơ sở nhập toàn bộ 0,88 km2 diện tích tự nhiên, 7.263 người của Phường 6; toàn bộ 0,92 km2 diện tích tự

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

204

Quyết định 3843/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh, thành lập và hoạt động hợp tác thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3843/QD-UBND,Quyết định 3843 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Quy trình nội bộ hợp tác Thái Nguyên,Thủ tục hành chính về thành lập hộ kinh doanh,Thủ tục hành chính về thành lập hợp tác ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

205

Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Hợp tác năm 2012; Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác ; Căn cứ

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

206

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND thông qua đề án thí điểm thành lập Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

03/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2012,Tỉnh Bình Phước,Đề án thí điểm thành lập Ban ,Ban của Hội đồng nhân dân ,Ban của HĐND tỉnh Bình Phước,Thông qua đề án,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

207

Quyết định 3405/QĐ-UBND năm 2015 thành lập bản Tông Nọi, Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BẢN TÔNG NỌI, CHIỀNG XÔM, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA HỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

208

Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2015 thành lập bản Tông Nọi, Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP BẢN TÔNG NỌI, CHIỀNG XÔM, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

209

Quyết định 2188/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 thành phố Hà Nội

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2016,Thành phố Hà Nội,Thi Trung học phổ thông quốc gia,Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia,Thành lập ban chỉ đạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

210

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2012 thành lập phường: Hòa Chung, Duyệt Trung thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2012,Tỉnh Cao Bằng,Thành lập phường,Tỉnh Cao Bằng,Thị xã Cao Bằng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2012

211

Quyết định 3722/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Tổ Hợp tác áp dụng tại cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác) Mẫu I.01 CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……. ngày … tháng … năm.... GIẤY THÔNG BÁO Thành lập/Thay đổi tổ hợp tác Kính gửi: Ủy ban nhân dân , phường, thị trấn1 Tôi là (ghi họ tên bằng chữ

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

212

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác , liên hiệp hợp tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác tỉnh Thái Nguyên,Hỗ trợ kinh phí thành lập mới liên hiệp hợp tác ,Kinh phí thành lập mới liên hiệp hợp tác Thái Nguyên,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

213

Kế hoạch 57/KH-UBND triển khai thí điểm chi trả chính sách trợ giúp hội không dùng tiền mặt năm 2021 tại thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 02 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHI TRẢ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP HỘI KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT NĂM 2021 TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY VÀ HUYỆN PHÚ LỘC Thực hiện quyết định số 241/QĐ-TTg

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

214

Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ. Điều 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc Thành phố Hồ Chí Minh 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc Quận 3 như sau: a) Thành lập phường Võ Thị Sáu trên cơ sở nhập toàn bộ 0,88 km2 diện tích tự nhiên, 7.263 người của Phường 6; toàn bộ 0,92 km2 diện tích tự nhiên,

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

215

Nghị quyết 143/NQ-HĐND năm 2015 Giải thể, chia tách, thành lập các bản, khu phố thuộc , thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

NGHỊ QUYẾT GIẢI THỂ, CHIA TÁCH, THÀNH LẬP CÁC BẢN, KHU PHỐ THUỘC , THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 3 năm 2003; Căn cứ Thông tư số: 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2015

216

Quyết định 4764/QĐ-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

4764/QD-UBND,Quyết định 4764 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 Hồ Chí Minh,Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện Hồ Chí Minh,Thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

217

Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 54/2005/NQ-HĐND12 phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động hội tại các huyện, thị xã tỉnh Lai Châu

NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 54/2005/NQ-HĐND12 NGÀY 14/12/2005 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRƯỜNG LAO ĐỘNG HỘI TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

218

Quyết định 5676/QĐ-UBND về thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

5676/QD-UBND,Quyết định 5676 2020,Thành phố Hà Nội,Thành lập thôn thành phố Hà Nội,Thành lập tổ dân phố thành phố Hà Nội,Đặt tên thôn tổ dân phố thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

219

Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2018 về Tiêu chí xét duyệt Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT VÀ THỊ XÃ LA GI, TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế

Ban hành: 05/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

220

Nghị quyết 30/NQ-HĐND về thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện: 1.1. Quyết định thành lập và chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động các thôn, tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật. 1.2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các , phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết này; phối hợp

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146