Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 219497 văn bản

181

Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ngày 13 tháng 01 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC , PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

182

Quyết định 404/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

404/QD-TTg,Quyết định 404 2018,Thủ tướng Chính phủ,Thi hành luật ,Quy hoạch,Triển khai lập quy hoạch,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

183

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2020

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ; SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

184

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2016 Quy định về thành lập thí điểm Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Quỹ cấp ) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, những nội dung như sau: 1. Tiêu chí thành lập Quỹ cấp được thành lập ở những có đủ 2 tiêu chí sau: a) Có diện tích đất lâm nghiệp từ 500 ha trở lên, riêng các phường có rừng thuộc thành phố Huế không giới hạn diện tích. b) Có

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

185

Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp , phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai

năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP , PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

186

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua Đề án thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

chính , thành lập xã thuộc huyện Chơn Thành, huyện Bình Long, huyện Phước Long; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Long, huyện Phước Long để thành lập thị xã Bình Long, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước; Căn cứ Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

187

Quyết định 2961/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Cụm công nghiệp Thắng Công (thôn Thắng Công, Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG CÔNG (THÔN THẮNG CÔNG, NHƠN PHÚC, THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; Căn

Ban hành: 04/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

188

Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2019 về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

6. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành phố Tổng hợp, thống kê, lập danh sách cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các chứng từ, hồ sơ tài liệu có liên quan để tiến hành thủ tục chuyển giao nguyên trạng về Trung tâm Y tế huyện sau khi được tổ chức lại. 7.

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

189

Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2012 về thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính Đăk Hring, Đăk Pxi thành lập xã Đăk Long, huyện Đăk Hà; điều chỉnh Ngọk Wang, Đăk Ui, thị trấn Đăk Hà thành lập xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà; điều chỉnh Mô Rai thành lập xã Ia Dom, Ia Đal và Ia Tơi, huyện Sa Thầy; điều chỉnh một phần Vinh Quang về

NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐĂKHRING VÀ ĐĂK PXI ĐỂ THÀNH LẬP XÃ ĐĂK LONG, HUYỆN ĐĂK HÀ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NGỌK WANG, ĐĂK UI VÀ THỊ TRẤN ĐĂK HÀ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ ĐĂK NGỌK, HUYỆN ĐĂK HÀ; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MÔ RAI ĐỂ THÀNH LẬP XÃ IA DOM, IA ĐAL VÀ IA TƠI, HUYỆN SA

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

190

Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập; thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Lộc, huyện Cao Lộc; thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập; thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại thị trấn

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

191

Nghị quyết 673/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Tân Hiệp; Tây giáp huyện Nhơn Trạch; Nam giáp Phước Thái và huyện Nhơn Trạch; Bắc giáp Long An và Bình Sơn; e) Huyện Long Thành có 14 đơn vị hành chính cấp , gồm 13 và 01 thị trấn. Điều 2. Thành lập 05 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai 1. Thành lập phường Bảo

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

192

Quyết định 2743/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

2743/QD-UBND,Quyết định 2743 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Đa Hà Nội,Thành lập Cụm công nghiệp Thanh Đa Phúc Thọ,Thành lập Cụm công nghiệp Hà Nội 2020,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

193

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng hội học tập và tổ chức đại hội Hội Khuyến học các cấp, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình (08/12/2000-08/12/2020)

CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG HỘI HỌC TẬP VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC CÁC CẤP, KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH THÁI BÌNH (08/12/2000-08/12/2020) Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

194

Quyết định 1620/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hợp tác (liên hiệp hợp tác ); Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

phúc --------------- Số: 1620/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 30 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG CÁC LĨNH VỰC: THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC (LIÊN HIỆP HỢP TÁC ); THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP (HỘ

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

195

Quyết định 3492/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác tỉnh Bình Định

năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Hợp tác ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

196

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2016 về chia tách, thành lập thôn Tân Sơn thuộc Tả Nhìu, huyện Xín Mần và thành lập Tổ 5 thuộc thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP THÔN TÂN SƠN THUỘC TẢ NHÌU, HUYỆN XÍN MẦN VÀ THÀNH LẬP TỔ 5 THUỘC THỊ TRẤN YÊN PHÚ, HUYỆN BẮC MÊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012

Ban hành: 11/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2017

197

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu

08/2021/QD-UBND,Quyết định 08 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Tiêu chuẩn chức danh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu,Chức danh Chánh Thanh tra sở Bạc Liêu,Chức danh Chánh Thanh tra huyện thị xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

198

Quyết định 3136/QĐ-UBND năm 2019 về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, tỉnh Sóc Trăng

QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn

Ban hành: 29/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

199

Quyết định 2313/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác tỉnh Thái Bình

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác ; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác ; Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác ; Quyết định số

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

200

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do tỉnh Cao Bằng ban hành

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2020,Tỉnh Cao Bằng,Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp,Khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa học,Thành lập Quỹ phát triển công nghệ tỉnh Cao Bằng,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69