Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 219587 văn bản

61

Nghị định 07/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thuộc huyện Krông Búk, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường trực thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

07/ND-CP,Nghị định 07 2008,Chính phủ,Huyện Krông Búk,Thị xã Buôn Hồ,Tỉnh Đắk Lắk,Thành lập thị xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 07/NĐ-CP

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2009

62

Nghị định 164/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

164/2007/ND-CP,Nghị định 164 2007,Chính phủ,Huyện Nghĩa Đàn,Thị xã Thái Hòa,Tỉnh Nghệ An,Thành lập xã,Điều chỉnh địa giới hành chính huyện,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 164/2007/NĐ-CP

Ban hành: 15/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

63

Quyết định 2946/QĐ-UBND.CN năm 2007 phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lâp thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Vinh, ngày 13 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH  HUYỆN NGHĨA ĐÀN ĐỂ THÀNH LÂP THỊ XÃ THÁI HOÀ; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG  THUỘC THỊ THÁI HOÀ TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 13/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

64

Nghị quyết số 191/2007/NQ-HĐND về việc thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà, thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN NGHĨA ĐÀN ĐỂ THÀNH LẬP THỊ XÃ THÁI HÒA; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ THÁI HÒA TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

65

Nghị định 21/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà và thành lập các phường thuộc thị xã

21/2000/ND-CP,Nghị định 21 2000,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thành lập phường,Thị xã Cam Ranh,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2000/NĐ-CP

Ban hành: 07/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

66

Nghị định 50/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa;thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện;thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ

50/2007/ND-CP,Nghị định 50 2007,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Huyện Ayun Pa,Thị xã Ayunpa,Huyện Phú Thiện,Phường Cheo Reo,Phường Hòa Bình,Phường Sông Bờ,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

67

Nghị định 90/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Đồng Xoài và các phường, thuộc thị xã Đồng Xoái, tỉnh Bình Phước

90/1999/ND-CP,Nghị định 90 1999,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thành lập phường,Thành lập xã,Thị xã Đồng Xoài,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 90/1999/NĐ-CP

Ban hành: 01/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

68

Nghị định 82/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Gia Nghĩa, thành lập các phường, thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 82/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ GIA NGHĨA; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG, THUỘC THỊ XÃ GIA NGHĨA VÀ ĐỔI TÊN HUYỆN ĐẮK NÔNG THÀNH HUYỆN ĐẮK GLONG, TỈNH ĐẮK NÔNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Ban hành: 27/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

69

Nghị định 52/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành lập các phường, thuộc thị xã

52/1998/ND-CP,Nghị định 52 1998,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thành lập phường,Thành lập xã,Thị xã Móng Cái,Tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52/1998/NĐ-CP

Ban hành: 20/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

70

Nghị định 47/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang và thành lập các phường thuộc Thị xã

47/1998/ND-CP,Nghị định 47 1998,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thành lập phường,Thị xã Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47/1998/NĐ-CP Hà

Ban hành: 08/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

71

Nghị định 30/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị xã, thị trấn thuộc huyện Tuyên Hoá và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

30/1999/ND-CP,Nghị định 30 1999,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thành lập thị trấn,Huyện Tuyên Hóa,Huyện Quảng Ninh,Tỉnh Quảng Bình,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/1999/NĐ-CP

Ban hành: 28/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

72

Quyết định 67-HĐBT năm 1992 về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Quyết định 67-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị xã,Thị xã Hồng Lĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 02/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

73

Quyết định 262-HĐBT năm 1990 thành lập thị xã Bắc Cạn thuộc tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

262-HDBT,Quyết định 262-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị xã,Thị xã Bắc Cạn,Tỉnh Bắc Thái,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 262-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1990 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 16/07/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

74

Nghị quyết số 35/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính , thành lập xã thuộc huyện Chơn Thành, huyện Bình Long, huyện Phước Long; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Long, huyện Phước Long để thành lập thị xã Bình Long, thị xã Phước Long; thành lập các phường trực thuộc thị xã Bình Long và thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước do Chính

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH , THÀNH LẬP XÃ THUỘC HUYỆN CHƠN THÀNH, HUYỆN BÌNH LONG, HUYỆN PHƯỚC LONG; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN BÌNH LONG, HUYỆN PHƯỚC LONG ĐỂ THÀNH LẬP THỊ XÃ BÌNH LONG, THỊ XÃ PHƯỚC LONG; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG TRỰC THUỘC THỊ XÃ BÌNH LONG, THỊ XÃ PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC CHÍNH PHỦ Căn

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

75

Nghị định 31-CP năm 1995 về việc thành lập thị xã Nghĩa Lộ và điều chỉnh địa giới hành chính giữa thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn thuộc tỉnh Yên Bái

31-CP,Nghị định 31-CP 1995,Chính phủ,Thành lập thị xã Nghĩa Lộ,Thành lập thị xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thị xã Nghĩa Lộ,Huyện Văn Chấn,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

76

Quyết định 37-HĐBT năm 1987 về việc thành lập thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Quyết định 37-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Tiền Giang,Thành lập thị xã,Thị xã Gò Công,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT Hà Nội , ngày 16 tháng 2 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 16/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

77

Nghị định 45-CP năm 1994 về việc thành lập thị xã Bà Rịa, huyện Tân Thành, huyện Châu Đức thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu

45-CP,Nghị định 45-CP 1994,Chính phủ,Thị xã Bà Rịa,Thành lập thị xã,Thành lập huyện,Huyện Tân Thành,Huyện Châu Đức,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-CP

Ban hành: 02/06/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

78

Nghị định 45/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Vị Thanh, đổi tên huyện Vị Thanh thành huyện Vị Thuỷ và thành lập các phường, , thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh và huyện Vị Thuỷ, tỉnh Cần Thơ

45/1999/ND-CP,Nghị định 45 1999,Chính phủ,Thành lập thị xã,Thành lập phường,Thành lập xã,Thị xã Vị Thanh,Đổi tên huyện,Huyện Vị Thanh,Huyện Vị Thủy,Tỉnh Cần Thơ,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 01/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

79

Quyết định 284-HĐBT năm 1985 về việc thành lập thị xã Vĩnh An thuộc tỉnh Đồng Nai do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

284-HDBT,Quyết định 284-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Đồng Nai,Thành lập thị xã,Thị Xã Vĩnh An,Thị xã Vĩnh Long,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 284-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 23/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

80

Quyết định 113-HĐBT năm 1985 về việc thành lập thị xã Sông Công thuộc tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

113-HDBT,Quyết định 113-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Thị xã Sông Công,Thành lập thị xã,Tỉnh Bắc Thái,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ban hành: 11/04/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146