Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP THANH PHO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 201600 văn bản

101

Nghị quyết 205/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc huyện Định Quán, huyện Thống Nhất và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP, THÀNH LẬP ẤP, KHU PHỐ THUỘC HUYỆN ĐỊNH QUÁN, HUYỆN THỐNG NHẤT VÀ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 13 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

102

Quyết định 3935/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

3935/QD-UBND,Quyết định 3935 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố thủ tục hành chính thành lập hợp tác xã,Thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh,Công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

103

Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Tổ dân phố mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

382/QD-UBND,Quyết định 382 2017,Thành phố Hà Nội,Thành lập tổ dân phố,Tổ chức hoạt động tổ dân phố,Quy ước tổ dân phố,Tổ dân phố,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

104

Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016

17/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2016,Thành phố Hà Nội,Cải cách thủ tục hành chính,UBND Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

105

Quyết định 4027/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Ban Điều phối Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025”

4027/QD-UBND,Quyết định 4027 2020,Thành phố Hà Nội,Ban Điều phối Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội,Thành lập Ban Điều phối Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,Điều phối Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

106

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 155/2004/QĐ-UB về thành lập Văn phòng đại diện của thành phố Đà Nẵng tại Tokyo-Nhật Bản

30/2020/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Quyết định 155/2004/QĐ-UB thành phố Đà Nẵng,Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo Nhật Bản,Thành lập Văn phòng đại diện của Đà Nẵng tại Tokyo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

107

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội

18/2015/QD-UBND,Quyết định 18 2015,Thành phố Hà Nội,Sở Du lịch thành phố Hà Nội,Thành lập Sở Du lịch ,Thành lập Sở Du lịch Hà Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2015

108

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

27/2020/QD-UBND,Quyết định 27 2020,Thành phố Đà Nẵng,Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng,Thành lập Văn phòng công chứng Đà Nẵng,Tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

109

Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng

do - Hạnh phúc --------------- Số: 3365/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC ĐẶC BIỆT CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA BỘ Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

110

Quyết định 3334/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng

Số: 3334/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP 03 ĐỘI CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT CỦA BỘ Y TẾ HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ban hành ngày 21/11/2007;

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

111

Quyết định 2740/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Ninh Sở - Giai đoạn 2, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

2740/QD-UBND,Quyết định 2740 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng Cụm công nghiệp Ninh Sở Giai đoạn 2,Thành lập Cụm công nghiệp Ninh Sở Giai đoạn 2 Hà Nội,Thành lập Cụm công nghiệp Hà Nội 2020,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

112

Quyết định 2730/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng), huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

2730/QD-UBND,Quyết định 2730 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng Cụm công nghiệp Ngọc Liệp phần mở rộng,Thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Liệp phần mở rộng,Thành lập Cụm công nghiệp Hà Nội 2020,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

113

Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND về thành lập mới phố Tây Sơn 4, thuộc phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỚI PHỐ TÂY SƠN 4 THUỘC PHƯỜNG PHÚ SƠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

114

Quyết định 2468/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Tiền Phong - Giai đoạn 2, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

2468/QD-UBND,Quyết định 2468 2020,Thành phố Hà Nội,Cụm công nghiệp Tiền Phong Thường Tín Hà Nội,Thành lập Cụm công nghiệp Tiền Phong giai đoạn 2,Thành lập Cụm công nghiệp Hà Nội 2020,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

115

Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

(bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài). 3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập. 4. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), gồm: a)

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

116

Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; số

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

117

Quyết định 2188/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 thành phố Hà Nội

2188/QD-UBND,Quyết định 2188 2016,Thành phố Hà Nội,Thi Trung học phổ thông quốc gia,Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia,Thành lập ban chỉ đạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

118

Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung tại Khu Ký túc xá Trường Đại học FPT do thành phố Hà Nội ban hành

1138/QD-UBND,Quyết định 1138 2020,Thành phố Hà Nội,Cách ly y tế ,Khu ký túc xá,Trường Đại học FPT,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1138/QĐ-UBND

Ban hành: 21/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

119

Quyết định 4242/QĐ-UBND năm 2017 cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Tiến bộ thành phố Đà Nẵng

4242/QD-UBND,Quyết định 4242 2017,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4242/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

120

Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II do thành phố Hà Nội ban hành

1109/QD-UBND,Quyết định 1109 2020,Thành phố Hà Nội,Cách ly y tế ,Phòng chống dịch bệnh,Khu nhà ở sinh viên,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32