Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 205/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc huyện Định Quán, huyện Thống Nhất và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 205/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP, THÀNH LẬP ẤP, KHU PHỐ THUỘC HUYỆN ĐỊNH QUÁN, HUYỆN THỐNG NHẤT VÀ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 13443/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc huyện Định Quán, huyện Thống Nhất và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc huyện Định Quán, huyện Thống Nhất và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (kèm theo Tờ trình số 13443/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh), cụ thể như sau:

1. Huyện Định Quán:

a) Thị trấn Định Quán có 09 khu phố, gồm: Khu phố Hiệp Đồng, khu phố Hiệp Lực, khu phố Hiệp Nhất, khu phố Hiệp Tâm 1, khu phố Hiệp Tâm 2, khu phố Hiệp Quyết, khu phố 114, khu phố Hiệp Nghĩa và khu phố Hiệp Lợi.

b) Xã Phú Tân có 07 ấp, gồm: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 5, ấp 6, ấp 7 và ấp 8.

c) Xã Gia Canh có 07 ấp, gồm: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 5, ấp 7, ấp 8 và ấp 9.

d) Xã Phú Ngọc có 06 ấp, gồm: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 và ấp 7.

đ) Xã La Ngà có 08 ấp, gồm: Ấp 1, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp Phú Quý 1, ấp Phú Quý 2, ấp Mít Nài và ấp Vĩnh An.

e) Xã Phú Túc có 07 ấp, gồm: Ấp Suối Son, ấp Tam Bung, ấp Cây Xăng, ấp Chợ, ấp Cầu Ván, ấp Tân Lập và ấp Thái Hòa.

g) Xã Túc Trưng có 07 ấp, gồm: Ấp 94, ấp Suối Dzui, ấp Đồn Điền 1, ấp Đồn Điền 2, ấp Hòa Bình, ấp Đức Thắng và ấp Đồng Xoài.

h) Xã Phú Lợi có 05 ấp, gồm: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 và ấp 5.

Sau khi điều chỉnh, sáp nhập, huyện Định Quán có 96 ấp, khu phố.

2. Huyện Thống Nhất: Xã Lộ 25 có 04 ấp, gồm: Ấp 1, ấp 2, ấp 3 và ấp 4.

Sau khi sáp nhập, huyện Thống Nhất có 44 ấp, khu phố.

3. Thành phố Long Khánh: Phường Xuân Bình có 04 khu phố, gồm: Khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3 và khu phố 5.

Sau khi sáp nhập, thành phố Long Khánh có 58 ấp, khu phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện, đảm bảo hoạt động hiệu quả của các ấp, khu phố sau khi điều chỉnh, sáp nhập, thành lập theo quy định hiện hành.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khoá IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 205/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc huyện Định Quán, huyện Thống Nhất và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


455

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106