Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP THANH PHO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 201601 văn bản

61

Nghị định 117/2004/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình

117/2004/ND-CP,Nghị định 117 2004,Chính phủ,Thành phố Thái Bình,Thành lập thành phố,Tỉnh Thái Bình,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

62

Nghị định 29/1999/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai

29/1999/ND-CP,Nghị định 29 1999,Chính phủ,Thành lập thành phố,Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

63

Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND thông qua Đề án Thành lập Thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

09 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ TRÊN CƠ SỞ THỊ XÃ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 tháng 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

64

Nghị định 82/2002/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Lạng Sơn, thuộc tỉnh Lạng Sơn

82/2002/ND-CP,Nghị định 82 2002,Chính phủ,Thành lập thành phố,Thành phố Lạng Sơn,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 82/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10

Ban hành: 17/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

65

Nghị định 88-CP năm 1997 về việc thành lập thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương

88-CP,Nghị định 88-CP 1997,Chính phủ,Thành lập,Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1997

Ban hành: 06/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

66

Nghị định 05/2002/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Yên Bái thuộc tỉnh Yên Bái

05/2002/ND-CP,Nghị định 05 2002,Chính phủ,Thành lập thành phố,Thành phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 11/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

67

Thông tư 02/2012/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 62/2011/NĐ-CP về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2012/TT-BNV,Thông tư 02 2012,Bộ Nội vụ,Thành lập thành phố,Thành lập thành phố thuộc tỉnh,Hướng dẫn Nghị định 62/2011/NĐ-CP ,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 15/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2012

68

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu vào năm 2015

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ XÃ LAI CHÂU ĐỂ ĐẠT TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI III VÀO NĂM 2013 VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ LAI CHÂU VÀO NĂM 2015 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quy hoạch số

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

69

Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND về Chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập thành phố Lai Châu vào năm 2015

NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ XÃ LAI CHÂU ĐỂ ĐẠT TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI III VÀO NĂM 2013 VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ LAI CHÂU VÀO NĂM 2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ BA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

70

Nghị định 195/2004/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai; thành lập các phường thuộc thành phố Lào Cai

195/2004/ND-CP,Nghị định 195 2004,Chính phủ,Thành lập thành phố,Thành lập phường,Thành phố Lào Cai,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 195/2004/NĐ-CP

Ban hành: 30/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

71

Nghị định 37-CP năm 1994 về việc thành lập thành phố Thanh Hoá thuộc tỉnh Thanh Hoá

37-CP,Nghị định 37-CP 1994,Chính phủ,Thành lập thành phố,Thành phố Thanh Hóa,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm

Ban hành: 01/05/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

72

Nghị định 81/1999/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận

81/1999/ND-CP,Nghị định 81 1999,Chính phủ,Thành lập thành phố,Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81/1999/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 25/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

73

Nghị định 102-CP năm 1993 về việc thành lập thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh

102-CP,Nghị định 102-CP 1993,Chính phủ,Thành lập,Thành phố Hạ Long,Tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 102-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1993

Ban hành: 27/12/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

74

Nghị định 21/1999/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau

21/1999/ND-CP,Nghị định 21 1999,Chính phủ,Thành lập thành phố,Thành phố Cà Mau,Tỉnh Cà Mau,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

75

Nghị định 09/1999/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Long Xuyên, thuộc tỉnh An Giang

09/1999/ND-CP,Nghị định 09 1999,Chính phủ,Thành lập thành phố,Thành phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/1999/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 01/03/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

76

Nghị định 03/2005/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Tuy Hoà thuộc tỉnh Phú Yên, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuy Hoà và thành lập phường Phú Lâm thuộc thành phố Tuy Hoà

03/2005/ND-CP,Nghị định 03 2005,Chính phủ,Thành phố Tuy Hòa,Thành lập thành phố,Phường Phú Lâm,Tỉnh Phú Yên,Thành lập phường,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

77

Nghị định 97/2005/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Gò Quao, An Minh, Châu Thành, Kiên Hải và Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

97/2005/ND-CP,Nghị định 97 2005,Chính phủ,Thành phố Rạch Giá,Huyện Gò Quao,Huyện An Minh,Huyện Châu Thành,Huyện Kiên Hải,Huyện Giồng Riềng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập thành phố,Tỉnh Kiên Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

78

Nghị định 110/2003/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu

110/2003/ND-CP,Nghị định 110 2003,Chính phủ,Thành phố Điện Biên Phủ,Thành lập thành phố,Điều chỉnh địa giới,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

79

Chỉ thị 27/CT-UB-NC năm 1997 về việc tổ chức kỷ niệm 300 năm thành lập thành phố Sài Gòn – nay là thành phố Hồ Chí Minh (1698-1998) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/CT-UB-NC,Chỉ thị 27 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 27/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 17

Ban hành: 17/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

80

Quyết định 228-CP năm 1977 thành lập thành phố Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Chính phủ ban hành

228-CP,Quyết định 228-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Thành phố Đà Nẵng,Thành lập,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 228-CP Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/08/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32