Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH LAP THANH PHO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 201601 văn bản

201

Quyết định 3485/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ THẠNH - VĨNH THANH, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp; Căn cứ Thông

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

202

Kế hoạch 91/KH-UBND về hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

91/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho làng nghề Hà Nội,Xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề,Sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020,Thương mại,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

203

Quyết định 1979/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

1979/QD-UBND,Quyết định 1979 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1979/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

204

Quyết định 2602/QĐ-UBND năm 2015 thành lập Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2602/QD-UBND,Quyết định 2602 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn phòng Đăng ký đất đai,Nhiệm vụ Văn phòng đăng ký đất đai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

205

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 197/2001/QĐ-UB về thành lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

10/2018/QD-UBND,Quyết định 10,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2018/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 07/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

206

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

65/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Lập quy hoạch,Triển khai công tác,Hoạt động kinh tế ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/KH-UBND Hà Nội,

Ban hành: 26/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

207

Quyết định 664/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

664/QD-TTg,Quyết định 664 2018,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Viện,Nông nghiệp,Nông nghiệp nông thôn,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 664/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 30/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2018

208

Quyết định 6726/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội

6726/QD-UBND,Quyết định 6726 2014,Thành phố Hà Nội,Trích lập Quỹ thi đua khen thưởng,Quỹ thi đua khen thưởng,Thành lập Quỹ,Thi đua khen thưởng ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2016

209

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2020 về sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đổi tên gọi các thôn tổ dân phố,Thành lập mới các thôn tổ dân phố,Sắp xếp sáp nhập các thôn tổ dân phố Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

210

Quyết định 8835/QĐ-UBND năm 2014 thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm thành phố Đà Nẵng

8835/QD-UBND,Quyết định 8835 2014,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8835/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 4 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

211

Quyết định 1693/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020

1693/QD-UBND,Quyết định 1693 2016,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1693/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 17 tháng

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

212

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu

32/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Bạc Liêu,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Bạc Liêu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

213

Nghị quyết 239/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí, học phí học lại đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2019-2020

239/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 239 2019,Thành phố Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 239/2019/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

214

Nghị quyết 48/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập thị xã Phổ Yên và thành lập 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

48/2014/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 25 tháng 07 năm 2014 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ XÃ PHỔ YÊN VÀ THÀNH LẬP 04 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2014

215

Quyết định 5831/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo của Thành phố Hà Nội

5831/QD-UBND,Quyết định 5831 2014,Thành phố Hà Nội,Ban Chỉ Đạo,Đổi mới giáo dục,Đổi mới giáo dục đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

216

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2017 thành lập Đoàn giám sát về "Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế" do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ “DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ” HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày

Ban hành: 09/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

217

Kế hoạch 80/KH-UBND về khuyến nông thành phố Hà Nội năm 2020

80/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chương trình khuyến nông,Khuyến nông thành phố Hà Nội,Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2020-2025 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số:

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

218

Quyết định 1878/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Luật Giáo dục đại học

Ban hành: 15/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2014

219

Quyết định 1903/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1903/QD-TTg,Quyết định 1903 2019,Thủ tướng Chính phủ,Lập quy hoạch,Thành phố Đà Nẵng,Nhiệm vụ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1903/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 12

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

220

Quyết định 1806/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa

tập thể mà nòng cốt là HTX phát triển theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước. II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH 1. Tình hình thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã ở các địa phương trong cả nước - Ở các tỉnh, thành phố trong nước, theo số liệu tổng hợp của Liên minh HTX Việt Nam, tính đến tháng

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247