Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 6507 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-10 trong 10 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6507-2:2019 (ISO 6887-2:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 2: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu thịt và sản phẩm thịt

TCVN6507-2:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-2:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6507-2:2019 ISO 6887-2:2017 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - CHUẨN BỊ MẪU THỬ, HUYỀN PHÙ BAN ĐẦU VÀ CÁC DUNG DỊCH PHA LOÃNG THẬP PHÂN ĐỂ KIỂM TRA VI SINH VẬT - PHẦN 2: CÁC NGUYÊN TẮC CỤ THỂ ĐỂ CHUẨN BỊ CÁC MẪU THỊT

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6507-1:2019 (ISO 6887-1:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 1: Các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân

TCVN6507-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-1:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 6507-1:2019 ISO 6887-1:2017 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - CHUẨN BỊ MẪU THỬ, HUYỀN PHÙ BAN ĐẦU VÀ CÁC DUNG DỊCH PHA LOÃNG THẬP PHÂN ĐỂ KIỂM TRA VI SINH VẬT - PHẦN 1: CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ CHUẨN BỊ HUYỀN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6507-4:2019 (ISO 6887-4:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 4: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu sản phẩm hỗn hợp

TCVN6507-4:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-4:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6507-4:2019 ISO 6887-4:2017 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - CHUẨN BỊ MẪU THỬ, HUYỀN PHÙ BAN ĐẦU VÀ CÁC DUNG DỊCH PHA LOÃNG THẬP PHÂN ĐỂ KIỂM TRA VI SINH VẬT - PHẦN 4: CÁC NGUYÊN TẮC CỤ THỂ ĐỂ CHUẨN BỊ CÁC MẪU SẢN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6507-3:2019 (ISO 6887-3:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 3: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản

TCVN6507-3:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-3:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6507-3:2019 ISO 6887-3:2017 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - CHUẨN BỊ MẪU THỬ, HUYỀN PHÙ BAN ĐẦU VÀ CÁC DUNG DỊCH PHA LOÃNG THẬP PHÂN ĐỂ KIỂM TRA VI SINH VẬT - PHẦN 3: CÁC NGUYÊN TẮC CỤ THỂ ĐỂ CHUẨN BỊ CÁC MẪU THỦY

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6507-6:2015 (ISO 6887-6:2013) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 6: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị mẫu được lấy từ giai đoạn sản xuất ban đầu

TCVN6507-6:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-6:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6507-6:2015 ISO 6887-6:2013 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI – CHUẨN BỊ MẪU THỬ, HUYỀN PHÙ BAN ĐẦU VÀ DỊCH PHA LOÃNG THẬP PHÂN ĐỂ KIỂM TRA VI SINH VẬT – PHẦN 6: CÁC NGUYÊN TẮC CỤ THỂ ĐỂ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6507-5:2013 (ISO 6887-5:2010) về vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 5: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị mẫu sữa và sản phẩm sữa

TCVN6507-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-5:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6507-5 : 2013 ISO 6887-5:2010 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - CHUẨN BỊ MẪU THỬ, HUYỀN PHÙ BAN ĐẦU VÀ DUNG DỊCH PHA LOÃNG THẬP PHÂN ĐỂ KIỂM TRA VI SINH VẬT - PHẦN 5: CÁC NGUYÊN TẮC CỤ THỂ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6507-1:2005 (ISO 6887-1 : 1999) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 1: Các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6507-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-1:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Vi sinh vật trong thực phẩm,Chuẩn bị mẫu thử,Chuẩn bị huyền phù ban đầu ,Kiểm tra vi sinh vật,Chuẩn bị dung dịch pha loãng thập phân ,Nguyên tắc chuẩn bị huyền phù,Nguyên tắc chuẩn bị dung dịch pha loãng thập phân ,TCV,Công nghệ- Thực

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6507-2:2005 (ISO 6887-2 : 2003) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 2: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu thịt và sản phẩm thịt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6507-2:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-2:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vi sinh vật trong thực phẩm,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Chuẩn bị mẫu thử,Chuẩn bị huyền phù ban đầu ,Chuẩn bị dung dịch pha loãng thập phân ,Kiểm tra vi sinh vật,Nguyên tắc chuẩn bị mẫu thịt ,Nguyên tắc chuẩn bị sản phẩm thịt,TCVN 6507-2:2005 ,Công nghệ- Thực

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6507-3:2005 (ISO 6887 – 3 : 2003) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 3: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6507-3:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-3:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vi sinh vật trong thực phẩm,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Chuẩn bị mẫu thử,TCVN 6507-3:2005 ,Chuẩn bị huyền phù ban đầu ,Chuẩn bị dung dịch pha loãng thập phân ,Nguyên tắc chuẩn bị mẫu thuỷ sản ,Nguyên tắc chuẩn bị mẫu sản phẩm thuỷ sản ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6507-4:2005 (ISO 6887- 4 : 2003) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 4: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các sản phẩm khác với sữa và sản phẩm sữa, thịt và sản phẩm thịt thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản

TCVN6507-4:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6507-4:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Vi sinh vật trong thực phẩm,Chuẩn bị mẫu thử,Chuẩn bị huyền phù ban đầu ,Chuẩn bị dung dịch pha loãng thập phân ,Kiểm tra vi sinh vật,TCVN6507-4:2005,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6507- 4 :

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.132.226