Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUY HOACH CHUNG THANH PHO NHA TRANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54279 văn bản

1

Quyết định 1396/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHUNG THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, ĐẾN NĂM 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Xét

Ban hành: 25/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

2

Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt dự toán quy hoạch chung đô thị Nghĩa Trang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

543/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch chung đô thị Nghĩa Trang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1834/TTr-STC-HCSN ngày 11 tháng 5 năm 2017 về việc dự toán quy hoạch chung đô thị Nghĩa

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

3

Quyết định 2731/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

nghĩa trang liệt sỹ), hệ thống nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng. - Thời hạn: Đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 2. Mục tiêu lập quy hoạch: - Cụ thể hóa định hướng quy hoạch nghĩa trang thành phố trong Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết

Ban hành: 07/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2017

4

Quyết định 2525/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

CHUNG THÀNH PHỐ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2040 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2017

5

Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do thành phố Cần Thơ ban hành

hóa định hướng phát triển nghĩa trang trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. - Dự báo nhu cầu nghĩa trang nhân dân, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng. Làm cơ sở cho việc hoạch định, quản lý, phát triển; triển khai các dự án đầu tư hệ thống nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên

Ban hành: 14/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

6

Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2016 về quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp do thành phố Cần Thơ ban hành

dùng (không vượt quá số lượng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này) đề xuất trang bị (số lượng, chủng loại, mức giá). Căn cứ vào hoạt động cụ thể của từng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có yêu cầu trang bị xe ô tô chuyên dùng và dự toán ngân sách được duyệt hàng năm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc mua sắm

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2016

7

Quyết định 1339/2016/QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng

liên lạc: a) Hạ ngầm cáp thông tin, khuyến khích sử dụng chung cơ sở hạ tầng và lắp dựng cột thu phát sóng không cồng kềnh (cột A1) theo Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động thành phố. b) Tháp truyền hình trong đô thị phải tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc. 8. Quy định đối với nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: a)

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

8

Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND thông qua Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng

Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Quy chế chung) gồm 19 trang (không kể phụ lục) với 6 Chương, 42 Điều (có Quy chế và Phụ lục gồm 21 bản đồ kèm theo),

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

9

Quyết định 2491/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

Nhà tang lễ thị xã Bỉm Sơn, Nhà tang lễ thành phố Sầm Sơn, Nhà tang lễ KKT Nghi Sơn, Nhà tang lễ đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. 5.2. Dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch - Tổng nhu cầu vốn dự kiến thực hiện quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035 dự kiến là 4.520 tỷ đồng. - Nguồn vốn đầu tư + Vốn Ngân sách nhà nước:

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

10

Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

nhân dân. - Đăng tải nội dung Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố kèm theo Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên các trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

11

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Ngọc). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Chung QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 11/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

12

Quyết định 1828/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch chung đô thị Diêm Phố, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến 2025

trạng nâng cấp cải tạo thành công viên nghĩa trang. 8. Quy hoạch xây dựng đợt đầu: 8.1. Hệ thống hạ tầng xã hội: a) Các khu dân cư phát triển mới: Nhà ở liên kế: Nhanh chóng tạo ra bộ mặt cho đô thị mới trên cơ sở gắn với các trục giao thông tạo thành các phố dịch vụ thương mại, tầng 1 làm dịch vụ, tầng 2 trở lên phục vụ ở.

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

13

Quyết định 68/QĐ-UBCK về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017 CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 06 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII,

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

14

Quyết định 1643/QĐ-CTUBND năm 2015 phê duyệt Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

làm chỗ dựa cho chính quyền giải quyết các tồn đọng về chính sách đối với cựu TNXP. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Tên gọi Hội lấy tên là: Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Nha Trang Tên viết tắt: Hội cựu TNXP thành phố Nha Trang Địa chỉ: 12/2C Đông Phước, Phường Phước Long, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

15

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2017 về thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh. - Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và các năm tiếp theo. b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng Xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ biến,

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2017

16

Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2014 về Quy hoạch Nghĩa trang thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

2025, tầm nhìn đến năm 2050. 2. Mục tiêu của nhiệm vụ quy hoạch: - Rà soát và cụ thể hóa định hướng phát triển nghĩa trang thành phố Hải Phòng trong Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009. - Đáp ứng các

Ban hành: 17/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

17

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2017 triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2018

CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA NĂM 2018 Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 337/CYĐCQ-KH ngày 04/5/2017 của Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ, về việc đề xuất nhu cầu bảo đảm chứng thư số năm 2018; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh

Ban hành: 30/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

18

Kế hoạch 122/KH-UBND về điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

minh hiện đại, phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. - Triển khai đồng bộ, tổ chức thực hiện Kế hoạch tại các cấp, tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định. - Tổ chức điều tra, khảo sát đúng đối tượng, bảo đảm số liệu chính xác, phản ánh đúng thực trạng. II. ĐỐI

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2018

19

Quyết định 1103/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu Công viên nghĩa trang S4 4-2, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

CHI TIẾT KHU CÔNG VIÊN NGHĨA TRANG S4 4-2, TỶ LỆ 1/500 Địa điểm: Các phường Vạn Phúc, La Khê, quận Hà Đông và phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

20

Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2035

đô thị hiện đại và làm điểm nhấn nhìn từ trên cao xuống đô thị. V. Thiết kế đô thị cho các khu vực đặc trưng: - Xác định vùng kiến trúc, cảnh quan đô thị: + Quy hoạch chung thành phố Cam Ranh và các hướng dẫn thiết kế đô thị sẽ tập trung làm rõ các vấn đề về cấu trúc đô thị, vấn đề chỉnh trang, phát triển mới, các vấn đề môi

Ban hành: 02/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status