Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN GO VAP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 858 văn bản

101

Quyết định 2145/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 phường 12, phường 14, một phần phường 8 và một phần phường 9 - quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

2145/QD-UBND,Quyết định 2145 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2145/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 24 tháng 9 năm 2007

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

102

Quyết định 1062/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1062/QD-UBND,Quyết định 1062 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Quận Gò Vấp,Quy hoạch chung,Quy hoạch chung xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 19/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

103

Nghị định 143/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

143/2006/ND-CP,Nghị định 143 2006,Chính phủ,Quận Gò Vấp,Quận 12,Quận Tân Bình,Thành lập phường,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 143/2006/NĐ-CP

Ban hành: 23/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2006

104

Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách các phường đông dân của quận 12 và quận Gò Vấp do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

07 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, CHIA TÁCH CÁC PHƯỜNG ĐÔNG DÂN CỦA QUẬN 12 VÀ QUẬN GÒ VẤP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ khoản 6, Điều 17 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 ; Sau khi xem xét tờ

Ban hành: 13/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

105

Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách phường đông dân theo đề nghị của Ủy ban nhân dân phường 11, 12 và phường 17 do Hội đồng nhân dân Quận Gò Vấp ban hành

36/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 36/2006/NQ-HĐND Vấp, ngày 04 tháng 07 năm 2006

Ban hành: 04/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2007

106

Quyết định 6861/QĐ-UB-QLĐT năm 1998 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6861/QD-UB-QLDT,Quyết định 6861 1998,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh quy hoạch quận,Quận Gò Vấp,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 21/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2008

107

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung và công bố quy định hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ công an nhân dân, cơ quan phòng chống tham nhũng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm do UBND quận Gò Vấp ban hành

01/2008/QD-UBND,Quyết định 01 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Chế độ chính sách,Tham gia giúp đỡ công an,Phối hợp giúp đỡ công an,Cộng tác với công an,Phòng chống tội phạm,Phối hợp cơ quan phòng chống tham nhũng,Giúp đỡ cơ quan phòng chống tham nhũng,Quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN

Ban hành: 11/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2008

108

Quyết định 03/2007/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng chính quyền năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

03/2007/QD-UBND,Quyết định 03 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Phát triển kinh tế xã hội,Ngân sách Nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 03/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2008

109

Quyết định 33/2004/QĐ-UB phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

33/2004/QD-UB,Quyết định 33 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Quận Gò Vấp,Hội đồng nhân dân,Số đại biểu được bầu,Đơn vị bầu cử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02

Ban hành: 20/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

110

Quyết định 192/2003/QĐ-UB giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

192/2003/QD-UB,Quyết định 192 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức khoán biên chế,Khoán biên chế,Quận Gò Vấp,Kinh phí quản lý hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

111

Quyết định 116/2003/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

116/2003/QD-UB,Quyết định 116 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ,Cổ động chính trị,Quảng cáo ngoài trời,Quận Gò Vấp,Giai đoạn 2003-2005,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

112

Quyết định 129/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

129/2004/QD-UB,Quyết định 129 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Ngành nghề thương mại dịch vụ,Phát sinh tệ nạn xã hội,Quận Gò Vấp,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 129/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí

Ban hành: 07/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

113

Quyết định 697/2000/QĐ-UB-TD giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Xâm khiếu nại quyết định 393/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ DƯƠNG THỊ XÂM KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 393/QĐ-UB NGÀY 09/9/1997 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 26/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

114

Quyết định 868/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn để xây dựng khu nhà ở tại phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN ĐỂ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG 12, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của Ủy ban

Ban hành: 11/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

115

Quyết định 373/QĐ-UB năm 1989 về thành lập Phòng Giao thông vận tải quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

373/QD-UB,Quyết định 373 1989,Thành phố Hồ Chí Minh,Quận Gò Vấp,Thành lập Phòng Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 373/QĐ-UB

Ban hành: 27/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2009

116

Quyết định 972/QĐ-UB-KT năm 1997 về việc cho phép và giao cho Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

972/QD-UB-KT,Quyết định 972 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ chế một cửa một dấu,Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 06/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

117

Quyết định 206/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng vật giá quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

206/QD-UB,Quyết định 206 1985,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành lập phòng vật giá,Quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 206/QĐ-UB TP.Hồ

Ban hành: 22/10/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2009

118

Quyết định 29/QĐ-UB năm 1978 về thành lập Phòng Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/QD-UB,Quyết định 29 1978,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành lập phòng xây dựng,Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 23/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2009

119

Quyết định 505/QĐ-UB năm 1977 thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

505/QD-UB,Quyết định 505 1977,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban Cải tạo công thương nghiệp,Thành lập,Ủy ban nhân dân,Quận Gò Vấp,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 13/09/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2009

120

Quyết định 4383/QĐ-UBND năm 2019 về đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2017 trên địa bàn các quận - huyện: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

- Hạnh phúc --------------- Số: 4383/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC QUẬN - HUYỆN: 1, 5, 6, 7, 8,10,11, GÒ VẤP, TÂN BÌNH, BÌNH CHÁNH, CỦ CHI VÀ CẦN

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144