Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN GO VAP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 858 văn bản

41

Quyết định 1585/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp ban hành

1585/QD-UBND,Quyết định 1585 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng Tài nguyên và Môi trường,Thành lập Phòng Tài nguyên Môi trường,Quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------

Ban hành: 28/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2008

42

Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

1586/QD-UBND,Quyết định 1586 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng văn hóa thông tin thể thao,Thành lập Phòng Văn hóa Thông tin,Quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------

Ban hành: 28/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2008

43

Quyết định 1587/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Phòng Tài chính – Kế hoạch trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

1587/QD-UBND,Quyết định 1587 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng Tài chính Kế hoạch,Thành lập Phòng Tài chính Kế hoạch,Quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 28/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2008

44

Quyết định 1368/QĐ-UBND năm 2008 về việc điều chỉnh phân công trách nhiệm website quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

1368/QD-UBND,Quyết định 1368 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh phân công trách nhiệm,Trách nhiệm website quận Gò Vấp,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 07/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2008

45

Quyết định 2869/QĐ-UBND năm 2015 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2869/QD-UBND,Quyết định 2869,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố văn bản hết hiệu lực,Danh mục văn bản hết hiệu lực,Văn bản hết hiệu lực,Văn bản hết hiệu lực 2015,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

46

Quyết định 03/QĐ-UBND năm 2008 phân công công tác các thành viên ủy ban nhân dân quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

03/QD-UBND,Quyết định 03 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Phân công công tác,Phân công công tác thành viên,Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp,Nhiệm kỳ 2004 – 2009,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2008

47

Quyết định 3775/QĐ-UBND năm 2007 thành lập thanh tra xây dựng quận Gò Vấp và thanh tra xây dựng 16 phường do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

3775/QD-UBND,Quyết định 3775 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Thanh tra xây dựng,Quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 3775/QĐ-UBND

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2008

48

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về Quy trình nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

02/2014/QD-UBND,Quyết định 02 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Giải quyết khiếu nại,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Quy trình giải quyết khiếu nại,Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo,Xử lý đơn ,Xử lý đơn khiếu nại tố cáo,Xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP -------

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

49

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND sửa đổi công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

01/2014/QD-UBND,Quyết định 01 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 24/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2014

50

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”

04/2019/QD-UBND,Quyết định 04 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự án đầu tư,Đầu tư mở rộng,Mở rộng nâng cấp hẻm,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

51

Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1370/QD-UBND,Quyết định 1370,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1370/QĐ-UBND Vấp, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

52

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản không còn phù hợp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

04/2009/QD-UBND,Quyết định 04 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ,Văn bản không còn phù hợp,Quận Gò Vấp,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2010

53

Quyết định 5800/QĐ-UBND năm 2013 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5800/QD-UBND,Quyết định 5800,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5800/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 23 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 23/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

54

Quyết định 5662/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 3754/QĐ-UBND Quy chế vận động, bốc mộ, cải táng, hỏa táng các khu thổ mộ, nghĩa trang trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2020)

5662/QD-UBND,Quyết định 5662 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng ,Hỗ trợ khuyến khích hỏa táng,Đề án khuyến khích hỏa táng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

55

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

03/2012/QD-UBND,Quyết định 03 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác thi đua khen thưởng,Quận Gò Vấp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 05/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

56

Quyết định 3754/QĐ-UBND năm 2016 quy chế vận động bốc mộ, cải táng, hỏa táng khu thổ mộ, nghĩa trang trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2020)

3754/QD-UBND,Quyết định 3754,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế vận động,Hoạt động cải táng,Chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

57

Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

3112/QD-UBND,Quyết định 3112 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố văn bản hết hiệu lực,Quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3112/QĐ-UBND

Ban hành: 19/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

58

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp

02/2012/QD-UBND,Quyết định 02 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế kiểm tra xử lý rà soát,Hệ thống hóa,Văn bản quy phạm pháp luật,Quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

59

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp

01/2012/QD-UBND,Quyết định 01 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Trình tự thủ tục ban hành văn bản,Quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

60

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND về áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

02/2009/CT-UBND,Chỉ thị 02 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/2009/CT-UBND Vấp, ngày 07 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 07/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179