Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách các phường đông dân của quận 12 và quận Gò Vấp do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 38/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành: 13/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 38/2006/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, CHIA TÁCH CÁC PHƯỜNG ĐÔNG DÂN
CỦA QUẬN 12 VÀ QUẬN GÒ VẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ khoản 6, Điều 17 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét tờ trình số 4382/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân thành phố về nội dung điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách các phường đông dân của quận 12 và quận Gò Vấp; báo cáo thẩm tra số 196/BC-PC ngày 7/7/2006 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; đồng ý việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách các phường đông dân của quận 12 và quận Gò Vấp.

a) Điều chỉnh địa giới hành chính:

- Điều chỉnh địa giới hành chính giữa phường 12 - Quận Gò Vấp và phường 15 - Quận Tân Bình (Quận Tân Bình giảm 0,74 ha diện tích mới là 2.239,01 ha; Quận Gò Vấp tăng thêm 0,74 ha – diện tích mới là 1.975,85 ha).

- Điều chỉnh địa giới hành chính các phường 11, 12, 17 - Quận Gò Vấp và phường Đông Hưng Thuận - Quận 12 để thành lập 5 phường mới.

b) Chia tách và thành lập các phường mới :

- Quận Gò Vấp trên cơ sở chia tách từ các phường 11, 12, 17 thành lập thêm 4 phường mới gồm:

+ Phường 6 có 164,75 ha diện tích tự nhiên và dân số là 22.428 nhân khẩu.

+ Phường 8 có 116,76 ha diện tích tự nhiên và dân số là 25.001 nhân khẩu.

+ Phường 9 có 83,84 ha diện tích tự nhiên và dân số là 22.872 nhân khẩu.

+ Phường 14 có 209,52 ha diện tích tự nhiên và dân số là 28.313 nhân khẩu.

(Quận Gò Vấp sau khi thành lập thêm 4 phường mới có 16 phường, gồm : phường 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17).

- Quận 12 thành lập thêm 01 phường mới trên cơ sở chia tách phường Đông Hưng Thuận; về tên gọi phường mới thống nhất tên gọi phường Tân Hưng Thuận.

Phường Tân Hưng Thuận có 181,08 ha diện tích tự nhiên và dân số là 24.829 nhân khẩu.

(Quận 12  sau khi thành lập thêm 01 phường mới có 11 phường gồm: Thạnh Xuân, Hiệp Thành, Thới An, Thạnh Lộc, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, An phú Đông, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận và Tân Hưng Thuận).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố hoàn chỉnh thủ tục trình báo cáo Chính phủ xem xét và quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2006./.

 


Nơi nhận :

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Đại biểu HĐND TP;  
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP;
- Chủ tịch HĐND, UBND 24 Q,H;
- Lưu hồ sơ kỳ họp, Công báo;
- Lưu HC, THHĐ, BPC.


CHỦ TỊCH
 
Phạm Phương Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách các phường đông dân của quận 12 và quận Gò Vấp do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.722

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77