Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 143/2006/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 Tân Bình TP HCM

Số hiệu: 143/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 143/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG, QUẬN; THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC QUẬN GÒ VẤP, QUẬN 12 VÀ QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Điều chỉnh 0,74 ha diện tích tự nhiên của phường 15 thuộc quận Tân Bình về phường 12 thuộc quận Gò Vấp quản lý.

Phường 12 sau khi điều chỉnh có 458,41 ha diện tích tự nhiên và 107.428 nhân khẩu.

2. Thành lập phường 14 thuộc quận Gò Vấp trên cơ sở điều chỉnh 209,52 ha diện tích tự nhiên và 28.313 nhân khẩu của phường 12.

Phường 14 có 209,52 ha diện tích tự nhiên và 28.313 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường 14: Đông giáp các phường 9, 8 và 12; Tây giáp quận 12; Nam giáp quận Tân Bình; Bắc giáp phường 13.

3. Thành lập phường 8 thuộc quận Gò Vấp trên cơ sở điều chỉnh 50,42 ha diện tích tự nhiên và 14.694 nhân khẩu của phường 12; 66,34 ha diện tích tự nhiên và 10.307 nhân khẩu của phường 11.

Phường 8 có 116,76 ha diện tích tự nhiên và 25.001 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường 8: Đông giáp phường 11; Tây giáp phường 14; Nam giáp phường 12 và quận Tân Bình; Bắc giáp phường 9.

4. Thành lập phường 9 thuộc quận Gò Vấp trên cơ sở điều chỉnh 55,40 ha diện tích tự nhiên và 17.012 nhân khẩu của phường 12; 28,44 ha diện tích tự nhiên và 5.860 nhân khẩu của phường 11.

Phường 9 có 83,84 ha diện tích tự nhiên và 22.872 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường 9: Đông giáp các phường 11 và 16; Tây giáp phường 14; Nam giáp phường 8; Bắc giáp các phường 13 và 14.

5. Thành lập phường 6 thuộc quận Gò Vấp trên cơ sở điều chỉnh 164,75 ha diện tích tự nhiên và 22.428 nhân khẩu của phường 17.

Phường 6 có 164,75 ha diện tích tự nhiên và 22.428 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường 6: Đông giáp quận 12; Tây giáp phường 17; Nam giáp phường 5 và phường 7; Bắc giáp quận 12.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Phường 11 còn lại 121,98 ha diện tích tự nhiên và 35.346 nhân khẩu.

- Phường 12 còn lại 143,07 ha diện tích tự nhiên và 47.409 nhân khẩu.

- Phường 17 còn lại 116,91 ha diện tích tự nhiên và 43.623 nhân khẩu.

Quận Tân Bình có 2.237,53 ha diện tích tự nhiên và 432.150 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Quận Gò Vấp có 1.975,85 ha diện tích tự nhiên và 491.122 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các phường: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17.

6. Thành lập phường Tân Hưng Thuận thuộc quận 12 trên cơ sở điều chỉnh 181,08 ha diện tích tự nhiên và 24.829 nhân khẩu của phường Đông Hưng Thuận.

Phường Tân Hưng Thuận có 181,08 ha diện tích tự nhiên và 24.829 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Tân Hưng Thuận: Đông giáp phường Đông Hưng Thuận; Tây giáp phường Tân Thới Nhất và huyện Hóc Môn; Nam giáp phường Tân Thới Nhất; Bắc giáp phường Trung Mỹ Tây.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Phường Đông Hưng Thuận còn lại 255,20 ha diện tích tự nhiên và 33.068 nhân khẩu.

Quận 12 có 5.274,9 ha diện tích tự nhiên và 307.449 nhân khẩu, có 11 phường gồm: Thạnh Xuân, Hiệp Thành, Thới An, Thạnh Lộc, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, An Phú Đông, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận và Tân Hưng Thuận.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

  

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

 


 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 143/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.030

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!