Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAM HA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 58873 văn bản

321

Kế hoạch 967/KH-UBND về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội với các huyện, thành, thị trong công tác bảo đảm TTATGT; tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ để tạo đột phá trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. 3. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương, vong

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

322

Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2020 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

phương có số người mới phát hiện và tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao tập trung chủ yếu ở một số huyện có điểm nóng như Phú Quốc, Rạch Giá (>400), Tiên (>300) và Kiên Hải (>200). Người nhiễm HIV/AIDS ở Kiên Giang phân bố theo giới tính có: 62,4% là nam, 37,6% nữ; phân bố cao nhất ở độ tuổi 25 - 49 (73,0%), kế tiếp độ tuổi 15-24 (18,0%); nguy cơ lây

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

323

Quyết định 4214/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Nội

4214/QĐ-UBND Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ NỘI; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

324

Kế hoạch 178/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố Nội ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 178/KH-UBND Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 ĐỐI VỚI CÁC SỞ, CƠ QUAN TƯƠNG ĐƯƠNG SỞ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

325

Kế hoạch 189/KH-UBND về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Nội

- Phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Nội để tổ chức Hội nghị triển khai, tiến hành phát và thu phiếu tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần, đối tượng tham gia. Trên đây là Kế hoạch Điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện thị xã

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

326

Quyết định 3714/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"

an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó xác định mục tiêu là sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc điều động sỹ quan, hạ sỹ quan

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

327

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định các nội dung về bảo đảm an toàn hạ tầng mạng, an toàn máy chủ, an toàn dữ liệu, an toàn thiết bị và người dùng

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

328

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2017 về ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ngành; UBND cấp huyện; các đơn vị có liên quan của tỉnh. - Thời gian thực hiện: Trong năm 2017 và các năm tiếp theo. 2. Đánh giá các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng Đánh giá hiện trạng và khả năng bảo đảm an toàn thông tin mạng của các hệ thống thông tin và các đối tượng cần bảo vệ; đánh giá, dự báo các nguy cơ, sự cố, tấn công

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

329

Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa, lũ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu, vùng hạ du là các huyện, thị xã, thành phố, khu công nghiệp, công trình quan trọng liên quan an ninh. + Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai (lụt, bão...), đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công các công trình

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

330

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Nam

QUYẾT ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

331

Chỉ thị 10/CT-UBND về thực hiện biện pháp nhằm đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành

thu kịp thời số tiền sử dụng đất phải nộp thêm khi quyết toán vào ngân sách đúng quy định. 2.5. UBND huyện, thành phố - Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm tăng thu NSNN đối với các lĩnh vực, khu vực có dư địa tăng thu để bù đắp những lĩnh vực, khu vực hụt thu, đảm bảo cân đối NSNN năm 2020. - Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan,

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

332

Quyết định 33/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. - Các Sở, Ban, Ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giúp đỡ các xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt Phương án sản xuất năm 2020 đảm bảo hiệu quả, đúng kế hoạch; giao kế hoạch

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

333

Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2017 về bảo tồn và phát triển giống ong nội tại 4 huyện vùng Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Giang ban hành

HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG ONG NỘI TẠI 4 HUYỆN VÙNG CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN GIAI ĐOẠN 2017-2020 Căn cứ thông báo kết luận số 5759/TB-BNN-VP ngày 14/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Giang và công văn số 266-CV/VCN-KHCN ngày 26/5/2017 của Viện chăn nuôi v/v bảo tồn

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

334

Quyết định 2465/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000 Địa điểm: các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm, Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Nội

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2465/QĐ-UBND Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ GN(A), TỶ LỆ 1/5000 ĐỊA ĐIỂM: CÁC XÃ CỔ LOA, ĐÔNG HỘI, MAI LÂM, XUÂN CANH, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

335

Kế hoạch 78/KH-UBND về kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

gây phiền cho cơ sở; Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh quy định trong công tác phòng, chống mại dâm. II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP KIỂM TRA 1. Đối tượng kiểm tra Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tiến hành

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

336

Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2017 về ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

ra. Việc xây dựng phương án đối phó, ứng cứu sự cố cần đảm bảo các nội dung sau: a) Phương pháp, cách thức để xác định nhanh chóng, kịp thời nguyên nhân, nguồn gốc sự cố nhằm áp dụng phương án đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố phù hợp - Sự cố do bị tấn công mạng; - Sự cố do lỗi của hệ thống, thiết bị, phần mềm, hạ tầng kỹ thuật

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

337

Quyết định 4758/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Nội

cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; giám sát, đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Thanh Oai, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây thực hiện đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Điều 3. Quyết định này có

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

338

Chỉ thị 19/2013/CT-UBND bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an toàn - an ninh thông tin, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ hệ thống hạ tầng thông tin và truyền thông, không để lộ bí mật Nhà nước; c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh và Truyền hình, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

339

Quyết định 58/QĐ-BCĐ năm 2016 phê duyệt Đề án Thí điểm tái cơ cấu nông nghiệp cấp xã về sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2017

tháng 05 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP CẤP XÃ VỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TẠI XÃ YÊN THÁI, HUYỆN YÊN MÔ GIAI ĐOẠN 2016-2017 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2015-2020 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

340

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 về tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nam

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2013,Tỉnh Nam,Tăng cường công tác quản lý,Đảm bảo an ninh trật tự,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND

Ban hành: 07/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14