Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAM HA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 301-320 trong 58874 văn bản

301

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2013 về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự công cộng do tỉnh Tĩnh ban hành

những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt hạn chế nêu trên, nhằm tăng cường sự lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự công cộng; Chủ tịch Ủy ban nhan dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt những công tác trọng tâm sau đây; 1. Công

Ban hành: 31/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

302

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 tăng cường thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Nội trong tình hình hiện nay

23/CT-UBND,Chỉ thị 23 2013,Thành phố Nội,Phòng chống mại dâm Hà Nội ,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/CT-UBND

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2013

303

Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn năm 2025

tỉnh, UBND các huyện biên giới và các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể về việc mở, đóng hoặc nâng cấp các cặp cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh Giang. 4. BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác phát triển cửa khẩu, lối mở; đảm bảo

Ban hành: 15/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

304

Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2012/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 21 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

305

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

phân công. Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng, Phó các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý đô thị thuộc UBND cấp huyện, Phòng Kinh tế huyện Phú Quý phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh tại Quy định này và các quy định

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

306

Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2017 sơ kết Nghị định 80/2011/NĐ-CP quy định biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011-2017 do thành phố Nội ban hành

193/KH-UBND,Thành phố Nội,Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng,Tái hòa nhập cộng đồng,Người chấp hành xong án phạt tù,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

307

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập thôn, ấp để thành lập thôn, ấp "Mới" ở các xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sáp nhập một số thôn, ấp ở các xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản, cụ thể như sau: 1. Huyện Bù Đăng: Xã Đoàn Kết - Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của thôn 8 vào thôn 6 thành 01 thôn, lấy tên là thôn 6. Thôn 6 có diện tích tự nhiên 2.447 ha, dân số 230 hộ, 1.086 nhân khẩu. - Sau

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

308

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2018 về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

các loại hình này còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí và nguồn nhân lực. - Lực lượng làm công tác quản lý ATTP giảm dần; thiếu thốn kinh phí hoạt động, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng từ tuyến tỉnh, huyện, xã. Tại một số địa phương, chưa có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong quản lý ATTP; sự phối hợp giữa

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

309

Kế hoạch 21/KH-UBND về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2014 và những năm tiếp theo do tỉnh tĩnh ban hành

Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2014 KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2014 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án số 163/ĐA-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), an toàn

Ban hành: 17/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

310

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức tỉnh Nam

05/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chi tiếp khách đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam; b) Chi hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo; Mức chi như sau: + Chủ trì cuộc họp: Cấp tỉnh, cấp huyện 120.000 đồng/người/cuộc họp;

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

311

Quyết định 1226/QĐ-UBND năm 2019 về "Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã từ nay đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

21 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCA ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã; Căn

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

312

Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2018 về ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

chức, viên chức. - Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. - Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị có liên quan của tỉnh. - Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và các năm tiếp theo. 2. Đánh giá các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng Đánh giá hiện trạng và khả năng bảo đảm an

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

313

Kế hoạch 439/KH-UBND về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018

HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ, BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 Để đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

314

Quyết định 2392/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới và được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nam

2392/QD-UBND,Quyết định 2392 2020,Tỉnh Nam,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục ,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Nam,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

315

Quyết định 4733/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt bổ sung cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực

Số: 4733/QĐ-UBND Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CƠ SỞ THUỘC DIỆN ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2017/NQ-HĐND NGÀY 04/7/2017 CỦA HĐND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ KHÔNG ĐẢM BẢO YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI ĐƯỢC ĐƯA VÀO

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

316

Chỉ thị 20/2009/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông do tỉnh Tĩnh ban hành

tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông với nội dung phong phú, phù hợp với từng loại đối tượng, từng vùng, từng địa phương. Báo Tĩnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng chuyên đề, chuyên trang hàng tuần về trật tự an toàn giao thông, thông báo

Ban hành: 24/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

317

Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2018 về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố; chuyển thôn thành tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch , Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn và Hương Khê, tỉnh Tĩnh

2018 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP, ĐẶT TÊN VÀ ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ; CHUYỂN THÔN THÀNH TỔ DÂN PHỐ TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC THÀNH PHỐ TĨNH, THỊ XÃ KỲ ANH VÀ CÁC HUYỆN: CẨM XUYÊN, THẠCH , CAN LỘC, NGHI XUÂN, HƯƠNG SƠN VÀ HƯƠNG KHÊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TĨNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8 Căn

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

318

Quyết định 781/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 tỉnh Hòa Bình

Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố nắm chắc tình hình, tổ chức trinh sát, thu thập thông tin, điều tra, phát hiện đường dây, hành vi buôn bán hóa chất cấm, các loại vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, nhập lậu; các sản phẩm nông lâm thủy sản không rõ nguồn gốc và không đảm bảo an toàn thực phẩm. Phối hợp với Sở

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2018

319

Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2017 công nhận điểm di tích lịch sử văn hóa đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Nam là điểm du lịch địa phương

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỀN LẢNH GIANG XÃ MỘC NAM, HUYỆN DUY TIÊN LÀ ĐIỂM DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

320

Quyết định 2823/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc , tỉnh Tĩnh, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tĩnh ban hành

tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI TẠI XÃ HỒNG LỘC, HUYỆN LỘC , TỈNH TĨNH, TỶ LỆ 1/500 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17