Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 213385 văn bản

61

Quyết định 116-CP năm 1979 về việc chia một số huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Chính phủ ban hành

116-CP,Quyết định 116-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 116-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 1979

Ban hành: 14/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

62

Nghị quyết số 371-CP về việc phát triển chăn nuôi gà công nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

371-CP,Nghị quyết 371-CP 1979,Hội đồng Chính phủ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 371-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1979 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN

Ban hành: 08/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2007

63

Quyết định 364-CP năm 1979 về việc thành lập Xí nghiệp liên hợp vận tải Sông Hồng do Hội đồng Chính phủ ban hành

364-CP,Quyết định 364-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập xí nghiệp,Xí nghiệp liên hợp vận tải Sông hồng,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 364-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 06/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

64

Quyết định 360-CP năm 1979 sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Nội thương do Hội đồng Chính phủ ban hành

360-CP,Quyết định 360-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Bộ Nội thương,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 360-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ NỘI

Ban hành: 04/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

65

Nghị định 88-CP năm 1979 Quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ Thủy lợi do Hội đồng Chính phủ ban hành

88-CP,Nghị định 88-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức hoạt động,Bộ Thủy lợi,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 88-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1979

Ban hành: 06/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

66

Quyết định 347-CP năm 1979 về việc tổ chức hệ thống trường quản lý hợp tác xã Nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

347-CP,Quyết định 347-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Hợp tác xã nông nghiệp,Trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* Số: 347-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm

Ban hành: 24/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

67

Nghị định 344-CP năm 1979 về điều lệ bảo vệ cây trồng trong sản xuất Nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành.

344-CP,Nghị định 344-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều lệ bảo vệ cây trồng,Sản xuất nông nghiệp,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* Số: 344-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1979

Ban hành: 22/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

68

Quyết định 318-CP năm 1979 về viêc khuyến khích tận dụng ruộng đất nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

318-CP,Quyết định 318-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Khuyến khích tận dụng ruộng đất nông nghiệp,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 318-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 10/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

69

Quyết định 174-CP năm 1979 về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hậu Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành

174-CP,Quyết định 174-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 174-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 1979

Ban hành: 21/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

70

Quyết định 141-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Bến Tre do Hội đồng Chính phủ ban hành

141-CP,Quyết định 141-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 141-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 1979

Ban hành: 03/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2007

71

Quyết định 128-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Chính phủ ban hành

128-CP,Quyết định 128-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 128-CP Hà Nội,

Ban hành: 24/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

72

Quyết định 127-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Chính phủ ban hành

127-CP,Quyết định 127-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Tỉnh Nghĩa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 127-CP Hà Nội,

Ban hành: 24/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

73

Quyết định 105-CP năm 1979 về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Sơn La do Hội đồng Chính phủ ban hành

105-CP,Quyết định 105-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 105-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1979

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

74

Quyết định 268-CP năm 1979 sửa đổi một số tổ chức của Bộ Công nghiệp nhẹ do Hội đồng Chính phủ ban hành

268-CP,Quyết định 268-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Sửa đổi tổ chức,Bộ Công nghiệp nhẹ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 268-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 1979

Ban hành: 19/07/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

75

Quyết định 243-CP năm 1979 về việc tổ chức bộ máy, biên chế của các trường phổ thông do Hội đồng chính phủ ban hành

243-CP,Quyết định 243-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức bộ máy,Biên chế trường phổ thông,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 243-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1979

Ban hành: 28/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

76

Quyết định 232-CP năm 1979 về một số vấn đề trong công tác nội thương năm 1979 do Hội đồng Chính phủ ban hành

232-CP,Quyết định 232-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Công tác nội thương 1979,Thương mại HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 232-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 1979

Ban hành: 22/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

77

Quyết định 225-CP năm 1979 về việc thành lập xí nghiệp liên hợp vận tải sông Cửu Long do Hội đồng Chính phủ ban hành.

225-CP,Quyết định 225-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập xí nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 225-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1979

Ban hành: 20/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

78

Quyết định 241-CP năm 1978 về việc chia một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

241-CP,Quyết định 241-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 241-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1978

Ban hành: 22/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

79

Quyết định 18-CP năm 1979 điều phân vạch địa giới hành chính một số xã thuộc tỉnh Sơn La do Hội đồng Chính phủ ban hành

18-CP,Quyết định 18-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới hành chính,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 18-CP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

80

Quyết định 207-CP năm 1979 sửa đổi tổ chức của Tổng cục Thống kê do Hội đồng Chính phủ ban hành.

207-CP,Quyết định 207-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Sửa đổi tổ chức,Tổng cục Thống kê,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ****** Số: 207-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC

Ban hành: 02/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213