Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 347-CP năm 1979 về việc tổ chức hệ thống trường quản lý hợp tác xã Nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 347-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 24/09/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

*******

 

Số: 347-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỆ THỐNG TRƯỜNG QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14/7/1960;

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 61-CP ngày 05/04/1976 về cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải tiến một bước quản lý nông nghiệp, lâm nghiệp từ cơ sở theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa;

Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp trung ương đặt trực thuộc Bộ Nông nghiệp (có phân hiệu ở một số địa phương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp quyết định).

Trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp trung ương có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý hợp tác xã và cán bộ làm công tác giảng dạy ở các trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp tỉnh, huyện và tương đương.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thành lập trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc lớp quản lý hợp tác xã nông nghiệp trực thuộc trường trung cấp nông nghiệp.

Trường hoặc lớp quản lý hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, trưởng ban, phó trưởng ban kiểm soát, trưởng tiểu ban chuyên môn của hợp tác xã nông nghiệp, trưởng ban, phó trưởng ban quản lý các tập đoàn sản xuất.

Điều 3. Ở các huyện miền Nam (từ Bình Trị Thiên trở vào) được thành lập trường hoặc lớp quản lý hợp tác xã nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Trường hoặc lớp quản lý hợp tác xã nông nghiệp huyện có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội trưởng, đội phó đội sản xuất, đội lao động chuyên khâu, trưởng, phó tập đoàn sản xuất, nhân viên làm công tác nghiệp vụ của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, v.v...

Điều 4. Tổ chức và hoạt động, nội dung và chương trình đào tạo của các trường nói ở điều 1, 2, 3 trên đây do Bộ Nông nghiệp quy định, có sự tham gia của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và các Bộ có liên quan để bảo đảm không trùng lắp về nội dung giảng dạy với các trường khác. Riêng đối với các trường ở miền Nam thì nội dung chương trình giảng dạy về cải tạo xã hội chủ nghĩa phải bàn thống nhất với Ban cải tạo nông nghiệp trung ương.

Điều 5. Trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp trung ương được hưởng các chế độ như các trường đại học nông nghiệp; trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp tỉnh, thành phố được hưởng các chế độ như các trường trung học nông nghiệp; trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp huyện được hưởng các chế độ như các trường sơ cấp nông nghiệp.

Đối với các cán bộ của hợp tác xã đi học ở các trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp các cấp được hưởng các chế độ đã quy định ở điểm 2, điều 4 của quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ về bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã.

Điều 6. Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban cải tạo nông nghiệp miền Nam, chủ tục Ủy ban nhân dân các tỉnh cùng thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

QUYỀN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 347-CP năm 1979 về việc tổ chức hệ thống trường quản lý hợp tác xã Nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.593

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215