Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 225-CP năm 1979 về việc thành lập xí nghiệp liên hợp vận tải sông Cửu Long do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 225-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 20/06/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

*******

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*******

Số: 225-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP VẬN TẢI SÔNG CỬU LONG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 180-CP ngày 19-07-1978;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay thành lập xí nghiệp liên hợp vân tải sông Cửu Long thuộc Cục đường sông, Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2: - Xí nghiệp hợp vận tải sông Cửu Long có trách nhiệm tổ chức và quản lý lương thực vận tải đường sông trung ương trên các tuyến sông chính ở miền Nam nằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển theo chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước;

Xí nghiêp liên hợp vận tải sông Cửu Long là tổ chức sản xuất, kinh doanh, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, thực hiện theo điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ban hành kèm theo nghị định của Hội đồng Chính phủ số 93-CP ngày 08-04-1977;

Trụ sở xí nghiêp liên hợp vận tải sông Cửu Long đóng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: - Nhiệm vụ cụ thể và cơ cấu tổ chức của xí nghiệp liên hợp vận tải sông Cửu Long do đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải căn cứ vào Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh và đặc điểm của công tác vận tải đường sông mà quy định, bảo đảm hoạt động có hiệu quả kinh tế.

Điều 4: - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và thủ trưởng các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG




Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 225-CP năm 1979 về việc thành lập xí nghiệp liên hợp vận tải sông Cửu Long do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215