Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DIA GIOI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 72164 văn bản

141

Quyết định 376/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới của các đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI CỦA CÁC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

142

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (viết tắt là chứng chỉ); hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản; thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Điều 2.

Ban hành: 11/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

143

Nghị định 85/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thuộc huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

85/2008/ND-CP,Nghị định 85 2008,Chính phủ,Huyện Đông Hải,Huyện Hồng Dân,Tỉnh Bạc Liêu,Thành lập xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 85/2008/NĐ-CP

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2008

144

Nghị định 86/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

86/2008/ND-CP,Nghị định 86 2008,Chính phủ,Huyện Trà Cú,Tỉnh Trà Vinh,Thành lập xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 86/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2008

145

Nghị quyết 31/2013/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc Thành phố Hà Nội

31/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 31 2013,Thành phố Hà Nội,Địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính,Mở rộng địa giới hành chính,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

146

Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập thành lập huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước

dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Quyết định số 64/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, địa giới chưa hợp lý; Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

147

Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội

- Phối hợp với HĐND quận chỉ đạo việc họp HĐND tại các phường được thành lập mới từ việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, nhưng vẫn đủ số lượng đại biểu HĐND theo quy định để kiện toàn Thường trực HĐND và UBND mới. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/3/2014. 9. Cấp ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể,

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

148

Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2035

600/QD-UBND,Quyết định 600 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tổ chức thực hiện cắm mốc giới,Điều chỉnh quy hoạch chung Vũng Tàu,Cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

149

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi, việc cắm mốc chỉ giới và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi, việc cắm mốc chỉ giới và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 2. Quy định này không áp dụng đối với các công trình thủy lợi được quy định tại khoản 3,

Ban hành: 01/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

150

Nghị quyết số 39/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành

VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP THỊ TRẤN CỬA TÙNG THUỘC HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, QUYẾT NGHỊ Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Cửa

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2009

151

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định hướng tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường; cũng như chủ trương, quy định của Thành phố trên các lĩnh vực đời sống hội để mọi

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

152

Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính thị Quảng Trị và điều chỉnh địa giới hành chính các thuộc huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng, các phường thuộc thị Quảng Trị

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ QUẢNG TRỊ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC THUỘC HUYỆN TRIỆU PHONG, HUYỆN HẢI LĂNG; CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ QUẢNG TRỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 15/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

153

Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La do Chính phủ ban hành

72/NQ-CP,Nghị quyết 72 2013,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,địa giới hành chính huyện Mộc Châu,thành lập huyện Vân Hồ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 72/NQ-CP

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2013

154

Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn, biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- hội các biên giới đất liền kết hợp với tăng cường củng cố, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Thông báo số 630-TB/TU ngày 24/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

155

Nghị định 73/2008/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

73/2008/ND-CP,Nghị định 73 2008,Chính phủ,Thị Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương,Thành lập phường,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 73/2008/NĐ-CP

Ban hành: 09/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2008

156

Quyết định 495/QĐ-TTg năm 2014 điều chỉnh Quyết định 2405/QĐ-TTg phê duyệt danh sách đặc biệt khó khăn, biên giới, an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ngày 08 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2405/QĐ-TTg NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI, AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2014 VÀ NĂM 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

157

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2018 thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt -Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện có hiệu quả đề án phát triển thương mại biên giới gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. 10. UBND các huyện biên giới: Duy trì cơ chế phối hợp với các huyện biên giới đối đẳng phía tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, Trung Quốc. Phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

158

Nghị quyết 52/NQ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

Số: 52/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THỐNG NHẤT; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN THỐNG NHẤT THUỘC HUYỆN YÊN ĐỊNH VÀ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN BÚT SƠN THUỘC HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2009

159

Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam - Lào

Điều ước quốc tế 72 2010,Chính phủ Cộng hoà hội chủ ,Chính phủ nước Cộng hoà Dân ch,Phương tiện cơ giới đường,72/2010/SL-LPQT,Giao thông - Vận tải BỘ NGOẠI GIAO -------- Số: 72/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010 Nghị định

Ban hành: 15/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2011

160

Nghị định 41/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập , thị trấn thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

41/2008/ND-CP,Nghị định 41 2008,Chính phủ,Huyện Than Uyên,Huyện Tam Đường,Huyện Mường Tè,Tỉnh Lai Châu,Thành lập ,Thành lập thị trấn,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188