Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DIA GIOI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 72180 văn bản

201

Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính giữa Bình Giang huyện Hòn Đất và Vĩnh Phú, Kiên Bình huyện Kiên Lương do tình Kiên Giang ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA BÌNH GIANG HUYỆN HÒN ĐẤT VÀ VĨNH PHÚ, KIÊN BÌNH HUYỆN KIÊN LƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng

Ban hành: 11/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

202

Kế hoạch 106/KH-UBND về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2020

triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau: I. MỤC ĐÍCH Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; nâng

Ban hành: 09/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

203

Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quỳnh Lưu để thành lập thị Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc thị Hoàng Mai tỉnh Nghệ An

51/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 51 2012,Tỉnh Nghệ An,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập thị Hoàng Mai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ---------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2012/NQ-HĐND

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

204

Quyết định 1569/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Trung tâm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước

tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Trung tâm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, UBND cấp huyện, UBND cấp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phụ lục kèm theo) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

205

Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2017 triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

HOẠCH TRIỂN KHAI TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thực hiện Quyết định số 1392/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và hội về Kế hoạch tổng kết hành 10 năm thi hành Luật bình đẳng giới, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Luật

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

206

Quyết định 1668/QĐ-BNV năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1668/QD-BNV,Quyết định 1668 2016,Bộ Nội vụ,Địa giới hành chính,Hồ sơ địa giới hành chính,Kiện toàn Ban chỉ đạo,Hiện đại hóa quản lý đất đai,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2016

207

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2019

208

Nghị quyết 03/2002/NQ-HD điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập mới do tỉnh Kon Tum ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP MỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHOÁ VIII-KỲ HỌP THỨ 5 - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (Sửa đổi) ngày 21/6/1994; - Căn cứ Quyết định số 64/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những

Ban hành: 21/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

209

Nghị định 66 /2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập , thị trấn thuộc huyện Hoài Ân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

66/2007/ND-CP,Nghị định 66 2007,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập ,Thành lập thị trấn,Huyện Hoài Ân,Huyện An Lão,Tỉnh Bình Định,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

210

Nghị định 09/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lập Thạch để thành lập huyện sông lô, tỉnh Vĩnh Phúc

09/ND-CP,Nghị định 09 2008,Chính phủ,Huyện Lập Thạch,Huyện Sông Lô,Tỉnh Vĩnh Phúc,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập huyện,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 09/NĐ-CP

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2009

211

Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2012 về thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN DI LINH - HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) “Về việc điều chỉnh

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

212

Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về Quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo giấy phép qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LỰA CHỌN THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO GIẤY PHÉP QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

213

Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND thông qua đề án Giải thể, tái lập, điều chỉnh địa giới hành chính một số thuộc huyện Đắk Glong do tỉnh Đắk Nông ban hành

năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN “GIẢI THỂ, TÁI LẬP, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ THUỘC HUYỆN ĐĂK GLONG, TỈNH ĐĂK NÔNG” HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

214

Kế hoạch 4717/KH-UBND năm 2015 triển khai thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu, yêu cầu theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: - Xác định rõ phạm vi quản lý hành chính giữa tỉnh Quảng Nam với các tỉnh, thành phố giáp ranh; giữa các huyện, thị , thành phố và giữa các , phường, thị trấn

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2016

215

Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

mua bán, trao đổi hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hóa quy định trong điều ước quốc tế giữa nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam và các nước có chung biên giới. 2. Hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu và quá cảnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Điều 2. Đối tượng

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

216

Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực biên giới biển có một trong những hành vi sau: a) Điều khiển tàu thuyền, phương tiện đường thủy nội địa không có biển số đăng ký hoặc tạo số đăng ký không đúng quy định; b) Không mang theo các loại giấy tờ (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực) sau: Giấy chứng nhận đăng ký

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

217

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2012 về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG - HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) “Về việc điều

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

218

Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

được Quốc hội thông qua; thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch phát triển kinh tế - hội của địa phương. 5. Kinh phí: - Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

219

Nghị định 16/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

16/2004/ND-CP,Nghị định 16 2004,Chính phủ,Thị Ninh Bình,Mở rộng thị xã,Địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2004/NĐ-CP

Ban hành: 09/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

220

Nghị định 04/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

04/ND-CP,Nghị định 04 2008,Chính phủ,Huyện Than Uyên,Huyện Tân Uyên,Tỉnh Lai Châu,Thành lập huyện,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 04/NĐ-CP

Ban hành: 30/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188