Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 65/2007/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh Trường Sa Cam Nghĩa huyện Diên Khánh lập huyện xã tỉnh khánh Hòa

Số hiệu: 65/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ XÃ CAM RANH VÀ HUYỆN DIÊN KHÁNH ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN CAM LÂM; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN: CAM LÂM, TRƯỜNG SA VÀ MỞ RỘNG PHƯỜNG CAM NGHĨA THUỘC THỊ XÃ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Thành lập huyện Cam Lâm thuộc tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở điều chỉnh 45.726 ha diện tích tự nhiên và 88.045 nhân khẩu của thị xã Cam Ranh (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Cam Tân, Cam Hòa, Sơn Tân, Cam Hải Tây, Cam Đức, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Thành Bắc, Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Phước Tây, Cam Hải Đông); 17.590 ha diện tích tự nhiên và 15.324 nhân khẩu của huyện Diên Khánh (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Suối Tân, Suối Cát).

Huyện Cam Lâm có 63.316 ha diện tích tự nhiên và 103.369 nhân khẩu.

Địa giới hành chính huyện Cam Lâm: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp huyện Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn; Nam giáp thị xã Cam Ranh; Bắc giáp thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.

2. Thành lập thị trấn Cam Đức thuộc huyện Cam Lâm trên cơ sở toàn bộ 952 ha diện tích tự nhiên và 10.647 nhân khẩu của xã Cam Đức; 631 ha diện tích tự nhiên và 4.184 nhân khẩu của xã Cam Hải Tây.

Thị trấn Cam Đức có 1.583 ha diện tích tự nhiên và 14.831 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cam Đức: Đông giáp xã Cam Hải Đông; Tây giáp xã Cam Hiệp Bắc và xã Cam Hiệp Nam; Nam giáp xã Cam Thành Bắc; Bắc giáp xã Cam Hải Tây.

3. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Cam Hải Đông để mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh:

- Điều chỉnh 8.934 ha diện tích tự nhiên của xã Cam Hải Đông về phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh để quản lý.

Phường Cam Nghĩa có 10.509 ha diện tích tự nhiên và dân số là 13.094 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Cam Nghĩa: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp xã Cam Thành Nam; Nam giáp phường Cam Phúc Bắc; Bắc giáp xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm.

4. Thành lập thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa trên cơ sở đảo Trường Sa lớn và các đảo, đá, bãi phụ cận.

5. Thành lập xã Song Tử Tây thuộc huyện Trường Sa trên cơ sở đảo Song Tử Tây và các đảo, đá, bãi phụ cận.

6. Thành lập xã Sinh Tồn thuộc huyện Trường Sa trên cơ sở đảo Sinh Tồn và các đảo, đá, bãi phụ cận.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện, xã để thành lập huyện, xã, thị trấn và mở rộng phường:

- Xã Cam Hải Tây còn lại 1.151 ha diện tích tự nhiên và 6.345 nhân khẩu.

- Xã Cam Hải Đông còn lại 3.784 ha diện tích tự nhiên và 2.553 nhân khẩu.

Huyện Cam Lâm còn lại 54.382 ha diện tích tự nhiên và 103.369 nhân khẩu có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Tây, Sơn Tân, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Thành Bắc, Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Phước Tây, Cam Hải Đông, Suối Tân, Suối Cát và thị trấn Cam Đức.

Thị xã Cam Ranh còn lại 31.643 ha diện tích tự nhiên và 125.311 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam, Cam Lộc, Cam Phú, Ba Ngòi, Cam Thuận, Cam Lợi, Cam Linh và các xã: Cam Thành Nam, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Tây, Cam Thịnh Đông, Cam Lập, Cam Bình.

Huyện Diên Khánh còn lại 33.620 ha diện tích tự nhiên và 123.940 nhân khẩu, có 19 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Diên Lâm, Diên Diền, Diên Xuân, Diên Sơn, Diên Đồng, Diên Phú, Diên Thọ, Diên Phước, Diên Lạc, Diên Tân, Diên Hòa, Diên Thạnh, Diên Toàn, Diên An, Diên Bình, Diên Lộc, Suối Hiệp, Suối Tiên và thị trấn Diên Khánh.

Huyện Trường Sa có 3 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa.

Tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thành phố Nha Trang, thị xã Cam Ranh và các huyện: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Cam Lâm, Trường Sa.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
   Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
   Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);  
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
    các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC.

TM. CHÍNH PHỦ
 THỦ TƯỚNG 

 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 65/2007/NĐ-CP ngày 11/04/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.764

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!