Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 03/2002/NQ-HD điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã mới do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 03/2002/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Hoàng Văn Lâm
Ngày ban hành: 21/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2002/NQ-HĐ

Kon Tum, Ngày 21 tháng 01 năm 2002

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ MỚI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ VIII-KỲ HỌP THỨ 5

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (Sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 64/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những xã có đường địa giới chưa hợp lý.

- Sau khi xem xét tờ trình số 51/TT-UB ngày 29/11/2001 của UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã mới; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều I : Thống nhất chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính xã Ia ly và xã Ia Xiêr, thành lập mới xã Ia Ly và xã Ia Tăng thuộc huyện Sa Thầy như sau :

1/ Điều chỉnh địa giới xã Ia Ly (xã cũ), huyện Sa Thầy thành xã Ia Tăng (xã mới) và xã Ia Ly (xã mới), huyện Sa Thầy.

2/ Điều chỉnh 1146 ha đất, 299 khẩu của thôn Kiến Xương và thôn Đông Hưng, xã Ia Xiêr, huyện Sa Thầy về cho xã Ia Ly (xã mới), huyện Sa Thầy quản lý.

3/ Các xã Ia Ly (xã mới), xã Ia Tăng (xã mới) và xã Ia Xiêr, huyện Sa Thầy sau khi điều chỉnh và thành lập mới như sau :

a/ Xã Ia Tăng (xã mới) : Gồm 3 làng là làng Trấp, làng Lút và làng Điệp Lốc của xã Ia Ly (xã cũ) chuyển sang.

Diện tích tự nhiên : 18.213 ha.

Dân số 962 người. Trong đó :

+ Nữ là 493 người;

+ Đồng bào dân tộc thiểu số : 962 người.

Đại biểu HĐND xã : 9 người.

Trụ sở HĐND và UBND xã Ia Tăng đóng tại làng Lút.

b/ Xã Ia Ly (xã mới) : Gồm 5 thôn, làng là làng Tum, làng Chứ, làng Chờ (của xã Ia Ly (xã cũ) chuyển sang), thôn Kiến Xương và thôn Đông Hưng (của xã Ia Xiêr chuyển sang).

Diện tích tự nhiên : 3.823 ha.

Dân số 1.140 người. Trong đó :

+ Nữ là 576 người;

+ Đồng bào dân tộc thiểu số : 841 người.

Đại biểu HĐND xã : 12 người.

Trụ sở HĐND và UBND xã Ia Ly đóng tại làng Tum.

c/ Xã Ia Xiêr : Gồm 8 thôn, làng là làng O, làng Lung, làng Trang, làng Răk, thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn Quy Nhơn.

Diện tích tự nhiên : 4.704 ha.

Dân số 3.270 người. Trong đó :

+ Nữ là 1.589 người;

+ Đồng bào dân tộc thiểu số : 3.181 người.

Đại biểu HĐND xã : 19 người.

Trụ sở HĐND và UBND xã Ia Xiêr đóng tại làng O.

Điều II : Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2002.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. - Chính phủ.
- TT Tỉnh uỷ.
- TT HĐND-UBND tỉnh.
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh.
- UBMTTQVN tỉnh.
- Các Ban HĐND tỉnh.
- Đại biểu HĐND tỉnh.
- TT HĐND-UBND các huyện, thị xã.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND tỉnh.
- Chuyên viên HĐND-UBND tỉnh.
- Lưu VT-THHĐ

CHỦ TOẠ KỲ HỌP
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Lâm

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 03/2002/NQ-HD điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã mới do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.534
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168