Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 134/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây để thành lập huyện mới và điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Thạnh để thành lập thị trấn thuộc huyện mới do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 134/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Đỗ Tấn Minh
Ngày ban hành: 18/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/2007/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG VÀ GÒ CÔNG TÂY ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN MỚI VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ PHÚ THẠNH ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN MỚI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với các huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Đề án quy hoạch các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để thành lập huyện Tân Phú Đông và điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Thạnh để thành lập thị trấn Lợi Quan và Báo cáo thẩm tra số 56/BC-BPC ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây để thành lập huyện mới và điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Thạnh để thành lập thị trấn thuộc huyện mới, cụ thể như sau:

1. Về việc đặt tên huyện mới và tên thị trấn

a) Tên huyện mới: huyện Gò Công Nam;

b) Tên thị trấn: thị trấn Lợi Quan.

2. Nội dung điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông cho huyện Gò Công Nam

a) Huyện Gò Công Tây

Điều chỉnh toàn bộ diện tích, dân số của 04 xã Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh và Tân Thạnh, bao gồm:

- Tổng diện tích tự nhiên: 8.632,88 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 5.190,15 ha; đất phi nông nghiệp: 3.442,73 ha;

- Dân số: 33.296 người, trong đó: nam 16.087 người, nữ 17.209 người;

- Số ấp: 26 ấp;

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: 04 vị.

b) Huyện Gò Công Đông

Điều chỉnh toàn bộ diện tích, dân số của hai xã Phú Đông và Phú Tân, bao gồm:

- Tổng diện tích tự nhiên: 11.575,43 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 4.927,85 ha; đất phi nông nghiệp: 1.849,41 ha; đất chưa sử dụng: 4.798,17 ha;

- Dân số: 9.630 người, trong đó: nam 4.727 người, nữ 4.903 người;

- Số ấp: 09 ấp;

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: 02 vị.

c) Điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Thạnh để thành lập thị trấn Lợi Quan thuộc huyện Gò Công Nam

- Tổng diện tích tự nhiên là: 454,85 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 351,07 ha; đất phi nông nghiệp: 103,78 ha;

- Dân số: 2.419 người, trong đó: nam 1.206 người, nữ 1.213 người;

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp xã Phú Thạnh;

+ Phía Tây giáp xã Tân Phú;

+ Phía Nam giáp xã Tân Thạnh;

+ Phía Bắc giáp xã Long Bình;

- Số khu phố: 06 khu phố (khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4, khu phố 5, khu phố 6).

3. Các đơn vị hành chính sau khi được điều chỉnh

a) Huyện Gò Công Tây

- Diện tích tự nhiên: 18.598,06 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 15.825,28 ha; đất phi nông nghiệp: 2.772,78 ha;

- Dân số: 137.006 người, trong đó: nam 66.186 người, nữ 70.820 người;

- Số đơn vị hành chính: 13 xã bao gồm: xã Yên Luông, Thành Công, Đồng Sơn, Bình Phú, Long Vĩnh, Bình Nhì, Thạnh Trị, Đồng Thạnh, Bình Tân, Thạnh Nhựt, Vĩnh Hựu, Long Bình và thị trấn Vĩnh Bình;

- Số ấp: 68 ấp (62 ấp, 6 khu phố);

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: 32 vị;

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông;

+ Phía Tây giáp huyện Chợ Gạo;

+ Phía Nam giáp huyện Gò Công Nam;

+ Phía Bắc giáp tỉnh Long An. b) Huyện Gò Công Đông

- Diện tích tự nhiên: 33.178,44 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 22.977,37 ha; đất phi nông nghiệp: 7.642,45 ha; đất chưa sử dụng: 2.558,62 ha;

- Dân số: 183.367 người, trong đó: nam 88.529 người, nữ 94.838 người;

- Số đơn vị hành chính: 16 xã bao gồm: Bình Xuân, Bình Đông, Tân Trung, Vàm Láng, Tân Đông, Tân Tây, Bình Nghị, Bình Ân, Phước Trung, Gia Thuận, Kiểng Phước, Tân Phước, Tân Thành, Tân Điền, Tăng Hòa và thị trấn Tân Hòa;

- Số ấp: 116 ấp (108 ấp và 8 khu phố);

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện: 38 vị;

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp Biển Đông;

+ Phía Tây giáp thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây;

+ Phía Nam giáp huyện Gò Công Nam;

+ Phía Bắc giáp tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ cấu chính quyền cấp huyện và các xã còn lại không có thay đổi.

c) Huyện Gò Công Nam

- Diện tích tự nhiên là: 20.208,31 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 10.118 ha; đất phi nông nghiệp: 5.292,14 ha; đất chưa sử dụng: 4.798,17 ha;

- Dân số: 42.926 người trong đó: nam 20.814 người, nữ 22.112 người; (chưa tính người từ các địa phương khác đến tạm trú, làm ăn, sinh sống);

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp biển Đông;

+ Phía Tây giáp huyện Chợ Gạo;

+ Phía Nam giáp tỉnh Bến Tre;

+ Phía Bắc giáp huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây và Gò Công Đông;

- Số đơn vị hành chính của huyện Gò Công Nam khi được thành lập sẽ có 07 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm: xã Phú Đông, Phú Tân, Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh, Phú Thạnh và thị trấn Lợi Quan.

d) Xã Phú Thạnh

- Diện tích tự nhiên là: 1.777,25 ha, trong đó: đất nông nghiệp: 1.197,44 ha; đất phi nông nghiệp: 579,81 ha;

- Dân số: 4.570 người trong đó: nam 2.168 người, nữ 2.402 người; (chưa tính người từ các địa phương khác đến tạm trú, làm ăn, sinh sống);

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp xã Phú Đông;

+ Phía Tây giáp thị trấn Lợi Quan;

+ Phía Nam giáp xã Tân Thạnh - huyện Gò Công Nam và tỉnh Bến Tre;

+ Phía Bắc giáp xã Long Bình - huyện Gò Công Tây và xã Phước Trung - huyện Gò Công Đông;

- Số ấp: 5 ấp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh lập các thủ tục trình Chính phủ theo quy định. Giao Ban Pháp chế và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 134/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây để thành lập huyện mới và điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Thạnh để thành lập thị trấn thuộc huyện mới do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.019

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183